• OPP har siden fusjonen mellom OPP og Opdalingen i 2021 befestet i 2022 stillingen som regionens hovedavis – 2023 var ikke noe unntak.

  • Vi har ved utgangen av 2023 i snitt rundt 9000 unike brukere, 20 000 abonnementsvisninger og over 50 000 sidevisninger daglig. Vi hadde en digital vekst i lesertallene på 34,5 prosent i 2023 sammenlignet med året før.

  • Papiravisen er fortsatt viktig for mange, særlig i utgiverkommunene, en fjerdedel av våre abonnenter er fortsatt ikke digitale brukere.

  • Radio E6 har også i 2023 vært verdifull, som lavterskelmedium og som debattarena og valgkanal - spesielt for et eldre publikum som er mindre digitale.

FAKTA OM OPP

Samlet opplag papir/digitalt: 4348.

Utgiversted: Oppdal

Daglige lesere totalt: 7968 (tall Q4 Medietall.no)

Daglige lesere på nett: 6497

Daglige lesere på mobil: 6195

Papirutgave: Tirsdag og torsdag

Redaksjonelle årsverk, antall pr 31.12.2023: 6,5

Antall sider produsert: 2856 sider totalt.

Herav 564 annonsesider mot 2292 redaksjonelle sider.

Fordeling stoff/annonser: 80/20

Antall lederartikler: 52

Antall leserinnlegg på nett: 270

Antall refuserte leserinnlegg: 1

Antall gjestekommentarer: 0

Ansvarlig redaktør: Per Roar Bekken

Papiravisa står fortsatt sterkt i de to kommunene vi dekker, sen postombæring har nok sørget for at papiravisene som sendes ut av bygda er stadig færre. Foto: Per Ole Aalberg
Redaktør Per Roar Bekken med staben i bakgrunnen.

3. Mål og prioriteringer:

OPP skal være nyhetsmedium nummer 1 i Oppdal og Rennebu. Vi skal binde folk i regionen sammen selv om folk bor i to ulike kommuner, ved blant sammenlignende journalistikk - og fokusere på næringslivet i kommunene der arbeidsmarkedet på mange områder er felles for Oppdal og Rennebu.

Vi har også som mål å skrive mer om folk, og dyrke «langlesesaker», spesielt i helgene. Vi har hatt ekstremt gode tall på noen av disse sakene med både lang lesetid, mye lesing – og godt abonnementssalg. Her kan vi bli enda flinkere i 2024.

Vi skriver nok om politikk, veier og bygging, vi kan bli flinkere til å fange opp hverdagshistorier og gå tettere på folks liv.

4. Avisens samfunnsrolle:

Vi satte dagsorden gjennom hele valgåret med egen meningsmåling på forsommeren og løpende politisk debatt der særlig hytteutbygging og arealbruk i kommunene våre ble satt under lupen. Det ble også hovedtema i valgkampen. Dette arbeidet er intensivert på nyåret 2024 gjennom samarbeid med NRK om lokale tall rundt nedbygging av natur i våre dekningskommuner.

I selve valgdekningen gjennomførte vi lokale utspørringer av samtlige toppkandidater i våre to kommuner (14 politikere) som vi videoppstreamet og sendte på nett til fast tidspunkt tre kvelder i uka, samt i opptak på Radio E6. Vi brukte også svarene som utgangspunkt for dobbeltsider med partiutspørring i papiravis. Et kinderegg som hadde god score digitalt og som vi tror bidro til økt interesse og innsikt i lokal politikk.

Av andre store saker i 2023 kan vi nevne dekningen av tiltaksplaner for villreinen på Dovrefjell, en sak vi har sittet i førersetet på siden den lokale debatten tok av høsten 2022. Det har vært stort engasjement lokalt med mange meningsinnlegg rundt truslene mot villreinen, der det før jul ble lagt fram en omfattende tiltaksplan for villreinen med blant annet forslag om å stenge turisthytter.

Vi har også fulgt opp forslagene om å legge ned skolelinjer ved videregående skolen i Oppdal, og også i år hatt flere saker rundt den ulykkesbelastede strekningen på E6 gjennom Oppdal og Rennebu.

Vi har også satt fokus på historier om innvandrerne fra Ukraina som på kort tid utgjør en stor befolkningsgruppe i Oppdal og Rennebu. Her har lokalavisene en stor rolle som lim og veiviser i lokalsamfunnet.

OPP har de siste to årene vært med på å arrangere Næringskonferansen i Oppdal på senhøsten. Vi har her presentert vårt årlige Næringsbarometer med de 100 største bedriftene i Oppdal og de 50 største i Rennebu.

Vi har valgt å bli en del av arrangementet for å bidra i let lokalt arrangement som er en møteplass for næringslivet i Oppdal og Rennebu, styrke vår merkevare og samtidig få en arena for næringslivsjournalistikk. Vi bidrar også som programledere i enkelte sesjoner på konferansen.

Journalistfaglig utvikling:

Fire-fem daglige møter der vi går gjennom trafikk og lesertall, diskuterer oppslag, vinkling og planlegger hvordan vi dekker regionen geografisk og de ulike stoffområdene framover. Flere møter med analyseteamet til PMMN der vi går gjennom trafikk, lesertall og mål. Vi skal også i år

PFU-klage:

OPP ble klaget inn for PFU av kommunedirektøren i Oppdal kommune for nyhetsoppslag knyttet til hemmeligstemplet millionrapport om effektivisering i Oppdal kommune. Oppslaget dreide seg om forslag som fremkom i en rapport bestilt av Oppdal kommune. Ett av forslagene dreide seg om innsparingene knyttet til nedlegging av Drivdalen oppvekstsenter. Klagen ble kjent gjennom et innlegg i kommunestyret fra kommunedirektøren selv. Ingen fellelse, tvertimot ros for god kildebredde og ivaretakelse av viktig samfunnsrolle. Kjennelse også opplest i kommunestyret - av ny kommunedirektør.

OPP 21. november - oppslaget som ble klaget inn for PFU.
OPP 21. november 2023

Kilder:

Vi følger politikk nøye, og har nok litt for ofte de samme politiske kildene, men forsøker å balansere den politiske dekningen.

I næringslivssaker har vi et uttalt mål om å få fram historien til de ansatte, framfor å alltid intervjue sjefen og ta bilde av hen på et kontor. Vi skal ut i produksjonen og prate med ansatte.

Vi er også opptatt av å få innvandrerne bedre med i spaltene og hadde en rekke reportasjer og intervjuer med mange av disse i 2023 - og videre nå på nyåret.

Astrid Øyre Slind tok gull og bronse i ski-VM – og dro rett på Vasaloppet med hjelp av Kjell Inge Røkke. OPP tirsdag 28. februar.
Happy Teater sjarmerte salen med ny forestilling. OPP 25. april.
I august raste deler av E6 ut ved Ulsberg som følge av ekstreme nedbørsmengder. E6 var stengt i flere døgn som følge av skadene. Foto: Arvid Storli
Tidligere rådmann og nåværende Frp-politiker Sigmund Fostad tar imot politikere på befaring i Bjørkmoen der hans selskap vil anlegge et boligfelt på 34 dekar med matjord. Det førte til politisk strid om nedbygging av matjord i landbruksbygda. Foto: Morgan Frelsøy
Elisabeth Hals og Venstre sørget for et valgskred 11. september og ble Oppdals nye ordfører, som den eneste fra Venstre i hele landet. Her hjemme ved garden på Lønset. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Årets ti mest leste saker

Stor leteaksjon avsluttet i Oppdal: 20-åring funnet

Lastebilsjåfør varslet om brannet: Frigir navn

Noe er galt - ordentlig galt

Riksvei 70 fortsatt stengt : Jordraset delte veien i to

Her spar de unna E6-raset, mens fotografen dirigerte trafikken

E6 stengt – flom og ras flere steder

Eldre kvinne berget seg ut: Dette ble en trist start på dagen

Jordras i deler av veibanen: – Veien er ikke stengt

Røk ut på straffekonkurranse

Skredfare stenger E6 i natt: Én evakuert

Årets beste bilder

Harald Øiamo (t.v.), Stein Roger Hagen, Olav Magne Svisdal, Odd Arne Torve, og Andor Sæther i Oppdal gammelteknisk forening pusset opp en 70 år gammel beltebil som en gang fraktet folk på veiløse Nerskogen. Svein Arne Johansen til høyre. Foto: Morgan Frelsøy
Amund Torve går på skole fire dager i uka, den femte har han fri. Den fridagen vil ikke mamma Trude Asla rokke ved. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Spørsmål og svar

Redaktørens ansvar og plikter er fundamentet for pressens rolle i samfunnet. Redaktøransvaret er også lovfestet. Hva mener du er dine viktigste oppgaver som redaktør?

– Å bringe lys over saker som har stor betydning for folks liv og virke i Oppdal og Rennebu, saker som de ellers ikke ville funnet ut av på egen hånd.

– Å være talerør for de som ikke når frem i mediestøyen - den lille manns vaktbikkje

– Å bringe folk i vår region sammen, gjennom vår dekning finne felles referansepunkt, kultur og historie som gjør at vi utgjør et fellesskap i en tid med økende fragmentering, utenforskap og individualitet.

De redaktørstyrte mediene er avhengig av tillit og troverdighet, og de må derfor verne om sin uavhengighet og integritet. Samtidig er de fleste journalister og redaktører samfunnsengasjerte mennesker. Hvilken policy har dere for medarbeideres engasjement på sosiale medier? Er det fritt frem for å uttrykke egne synspunkter og meninger om aktuelle og kontroversielle spørsmål?

– Vi har ikke nedfestede kjøreregler på dette, men det er underforstått at journalister ansatt i OPP ikke bør uttrykke sterke meninger i sosiale medier om temaer og saker som vi har omtalt eller vil komme til å omtale.

Stadig mer stoff – både tekst og bilder – skapes av, eller har sitt opphav i kunstig intelligens (KI). Hvordan påvirkes grunnleggende journalistiske prinsipper som kildekritikk, faktakontroll og åpenhet av KI? Hvordan kan vi sikre oss mot skjulte agendaer, unøyaktigheter og løgn?

– Enn så lenge er nok KI-generert stoff/bilder på lokalavisnivå et lite problem. Men utviklingen går fort, og vi må åpenbart være enda mer kildekritiske enn tidligere overfor foto og tekst som kommer inn - og faktasjekke enda mer det vi får av innsendte bidrag og innspill.