Rv70 mellom Oppdal og Sunndal er stengt mellom Gjøra og Grøa på grunn av flere jordras, melder Vegtrafikksentralen Midt mandag ettermiddag.

Verken folk eller kjøretøy er skadet av skredet.

– Foreløpig er mye av veien dekket av skredmasser, så vi vet ikke fullstendig skadeomfang. Vi må også forsikre oss om at det ikke er fare for nye skred før vi kan starte arbeidet med å rydde veien, sier byggeleder Joakim Albrigtsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Mandag kveld har OPP fått tilsendt bilder som viser at det har vært sterke krefter i sving.

– Et par hundre meter vest for laksesperra ved Snøvassmælan er veien delt i to av jordmassene, forteller Morten Jære til OPP.

Han var selv på stedet ved 20.30-tiden mandag kveld.

Jære mener at det tyder på at jord og slam har fulgt elveløpet før det raste videre og tok med seg deler av veien.

– Nå renner bekken gjennom veien, sier han.

Raset har tatt med seg store steiner, autovernet er feid unna og delvis begravd av massene. I følge Joakim Albrigtsen er skredet rundt 40 meter bredt.

Over en strekning på noen hundre meter er veibanen dekket av slam.

En entreprenør er på plass med gravemaskin, men oppryddingsarbeidet er foreløpig stilt i bero.

– Det ble opplyst at de venter på geolog som skal vurdere forholdene før oppryddingen starter, sier Jære.

Store mengder jord og slam dekker veien. Foto: Morten Jære

Veitrafikksentralen opplyser på meldingstjenesten 175 at riksveien mellom Falebrua og Romfobrua på blir stengt til onsdag.

Det gjøres en ny vurdering av når veien skal åpnes onsdag formiddag.

Det har vært styrtregn i området mandag. Veitrafikksentralen skrev også tidligere i dag at veien kommer til å bli stengt en god stund.

Alternativ omkjøring er via E39 og E136.

I følge avisa Tidens Krav kom de første meldingene klokka 15.13

Like etter klokken 15.30 fikk Tidens Krav tips om at elva Driva hadde flommet over, og at det var full stans i trafikken.

Her på google maps kan man se de røde og oransje feltene vise på riksveien hvor det er stans; det er opphopning av mobilsignaler på de stedene som gjør at det blir rødt (fullstans) eller oransje felt på veien. Foto: Google maps