Refset avisa for nyhetsoppslag – nå er klagen avgjort