onsdag 30.12 2020

Det er skremmende at hensynet til mennesker betyr så lite

Utrolig merkelig lesning å følge med på lokalpolitikken i hyttekommunen min.

Nytt år med sammenslått avis

Vi kjenner på alvoret i å fortelle, forklare og stille de vanskelige spørsmålene. Det vil vi fortsette med også neste år, men da som én avis.

tirsdag 29.12 2020

Nyttårshilsen fra fylkespolitikken

Som en del av et mindretall får vi ikke gjennomslag for alt, men vi har klart å sette dagsorden og påvirke i mange viktige saker.

torsdag 24.12 2020

Dette har vært et år jeg på ingen måte kunne forestille meg rekkevidden av da jeg ble valgt til ordfører i fjor høst

Julehilsen til oppdalingene.

For Rennebu kommune sin del vil jeg gi honnør til alle ansatte som har ytt en ekstra innsats i denne utfordrende tiden

Julehilsen til rennbyggen.

tirsdag 22.12 2020

Gi sparegrisen en ergoterapeut

En virkelig sparegris, eller rester av gammelt valgflesk?

Venstre hadde ikke mer penger enn oss, men ville kutte i helse og omsorg for å finansiere ergoterapeut.

Har tydeligvis ikke forstått hva som er advokatens rolle

Svar til Halvor Bakk.

søndag 20.12 2020

Høgtida for bruk av tradisjonsmat nærmar seg

Tid for sau- og lammekjøt – «Furkunt»

fredag 18.12 2020

Politikk er å prioritere

Debatt rundt ergoterapeutressursen i Oppdal kommune.

torsdag 17.12 2020

Gjevilvassdalen, det tapte paradis

De som ville brøyte veien skulle lage ei ny løype nedom veien, og denne løypa skulle bli like god som løypa på veien.

onsdag 16.12 2020

Veisalting: Mange er sjanseløse uten trening på glatte veier

Mitt juleønske er mindre salting - og en renere hvit jul.

tirsdag 15.12 2020

- Etter vedtaket om ny E6-trasé sitter vi med en dårlig magefølelse

Kommunestyrets behandling av forslag til planprogram for ny E6.

lørdag 12.12 2020

Mobbeombudet i Trøndelag: En viktig investering forfremtida, eller et greit tilbud å nedprioritere?

Arbeid mot mobbing krever langsiktig og målrettet innsats.

fredag 11.12 2020

Fortsatt tung satsing på fylkesvegnettet

Trafikksikkerhet og framkommelighet på fylkesvegnettet er Trøndelag fylkeskommunes hovedmålsettinger.

tirsdag 08.12 2020

- Ny pedagognorm skaper stor konsekvens på bemanningen rundt barna

Kommer med et politisk utspill om bemanning i de kommunale barnehagene.

Løypedommen: Jo, retten har brukt riktig forskrift

Ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft, det står i Grunnloven.

mandag 07.12 2020

Refleksjoner fra en alpinist

Hvorfor er heiskortene så dyre i Oppdal?