Høyre uten fakta

Svar til Ingvill Dalseg sitt innlegg i OPP, 8. august 2023

Oppdal kommune har det overordnede ansvaret for alle barnehagene i kommunen, om de er kommunale eller private. Som politiker i kommunestyret har man derfor et ansvar for at alle barnehagene driftes formålstjenlig og til det beste for brukerne.

Ved forrige valg satte Oppdal Arbeiderparti søkelys på forholdene ved de to barnehagene i sentrum. Etter valget løftet Arbeiderpartiet saken inn i kommunestyret, sammen med flere partier ble det oppnådd flertall for utbygging. Ny Høgmo Barnehage er planlagt og er bare et anbud unna å bli gjennomført.

Nå på oppløpssida, og i valginnspurten, ønsker Høyre slik jeg leser det, å «skrote» dette, til fordel for økt kapasitet og ressurs ved henholdsvis Sanatelltunet og Oppdal Helsesenter.

I samme innlegg omtales arbeidet med ny skolekantine, hvor det tydelig påpekes at vi ikke kan stoppe prosjekter på oppløpssiden på grunn av eksempelvis økte kostnader. Her møter Høyres ordførerkandidat seg selv i døra!

I innlegget påminnes vi om at politikk er prioriteringer. I Høyre sin retorikk settes nå to av våre mest sårbare grupper i samfunnet, de eldste og de yngste, opp mot hverandre! Denne prioriteringen blir i mitt hode feil.

Nye Høgmo Barnehage bygges ikke primært for å få flere plasser. Eksisterende barnehagebygg holder ikke dagens standard og møter ikke gjeldene retningslinjer/krav iht arbeidsmiljølov. Arbeidsvilkårene for ansatte blir ikke ivaretatt godt nok med tanke på fasiliteter som blant annet personalgarderobe og arbeidsrom. Som politiker i kommunestyret har man et ansvar for alle ansatte i kommunale barnehager. Her har man som politiker også et ansvar å se til at alle kommunens barnehagebygg og ansattes arbeidsmiljø, er i tråd med gjeldende retningslinjer og lovverk.

Forutsigbarhet blir frem løftet som ett argument i innlegget. Nå har ansatte og brukere av Høgmo Barnehage venta lenge nok på nytt barnehagebygg, som kan møte gjeldende krav både med tanke på pedagogikk, arbeidsmiljø og sikkerhet. Hvis nye Høgmo barnehage nok en gang blir satt på vent, kan jeg ikke se at dette hverken er bærekraftig, smart eller forutsigbart.

I innlegget opplyses det om at vi nå ser en endring i demografien, som tilsier flere eldre og færre barn og unge. Denne prognosen stemmer ikke helt. Vi som jobber i skole og barnehage ser heller det motsatte. SSBs prognoser sier at barn i barnehagealder vil være noe mindre fra 2028 og framover, men dette er svært usikkert og avhenger av fødselstall og flyttemønster i framtida. Økt tilflytting til bygda vår av ulike grunner, slår derfor beina under denne prognosen.

En kjapp undersøkelse forteller oss at Norlandia Brennan har 6 småbarnsplasser ledig. De andre barnehagene er fulle, unntatt Drivdalen og Torshaug som fortsatt har noe ledig. Det er altså langt mindre ledige plasser nå enn det har vært. Vi vet at det er født/vil bli født forholdsvis mange barn i 2023, en del av disse vil nok ønske barnehageplass i løpet av våren 2024. Vi vet også at Oppdal vil ta imot flere flyktninger i løpet av 2023 og sannsynligvis også i 2024.

Vi ser også en tendens til at unge oppdalinger flytter hjem og søker barnehageplass. Dette betyr at de 6 ledige plassene hos Norlandia antageligvis vil fylles raskt opp utover vinteren, og det samme vil nok også gjelde for Drivdalen og Torshaug.

Det første spadetaket for et nytt Høgmo Barnehage er sårt etterlengta for mange. Et spadetak som vil vise forutsigbarhet for våre brukere og ansatte, og sørge for bærekraft i lokalsamfunnet vårt! For hva er vel mer bærekraftig enn å satse på de aller minste?

Gry Hoel

Oppdal Arbeiderparti