To viktige grunner til å stemme Oppdal Høyre

De neste fire årene vil kreve handling, prioritering og høy grad av forutsigbarhet og politisk styring.

Forutsigbarhet er helt nødvendig for næringsliv, ansatte i kommunen og alle innbyggere.

Vi kan eksempelvis ikke ha det slik at næringslivet, ansatte og innbyggere engasjeres i å bygge en kantine for ungdommen, og så stoppes prosjektet på oppløpssiden pga økte kostnader. En kostnad som politikerne er medvirkende til da beslutningsprosessen tar alt for lang tid.

En rød bunnlinje gir ingen grønn omstilling

Det er viktigere enn noen gang, at Oppdal har en tydelig og forutsigbar næringspolitikk. Det er tid for motkonjunkturpolitikk, ikke tid for å bremse opp og stikke kjepper i hjulene.

Hytteutbygging er en av de viktigste motkrefter til avfolking og gjengroing i distriktene – to av Norges største samfunnsutfordringer. Fotavtrykket til Norges nesten 500.000 fritidsboliger dekker totalt 0,14% av Norges fastlandsareal. Det er vanskelig å se at dette kan kalles «nedbygging».

Bærekraft betyr ikke å stoppe all bruk av naturen, men balansert bruk med fokus på helhetlig samfunnsutvikling. Byggenæringen i Oppdal og Rennebu har i flere år arbeidet for en miljøvennlig og bærekraftig hyttebygging. Jeg har selv besøkt Lundhytta AS og Norrøn Laft som begge er meget bevisste og fremoverlent hva gjelder miljøtiltak og bærekraftig satsning.

Hva ville Oppdal vært uten fritidsbebyggelsen? Åpenbart ikke en distriktskommune på handelstoppen! Inntekter som 145 millioner i varehandel, 300 millioner til bygg og anleggsbransjen og 220 millioner til overnatting, servering og opplevelser er inntekter Oppdal ikke bare kan «omstille» seg fra.

Bruke pengene der de trengs

Andelen eldre i kommunen vår er økende, og andelen barn og unge i Oppdal anses å gå ned. Det er vår oppgave å omstille oss, slik at vi møter denne realiteten. Vi skal gjøre investeringer innenfor eldreomsorg.

Vi mener det er feil å bygge en ny kommunal barnehage for 75 millioner, når vi i dag har overskudd av barnehageplasser – men mangler senger på Helsesenteret. Politikk er prioritering, og de prioriteringene vil Høyre gjøre.

Vi vil både bygge flere plasser ved Santelltunet og ved Helsesenteret. De 75 millionene vil Høyre legge til grunn for statlig medfinansiering, via Husbanken.

Vil du ha tydelig ledelse, forutsigbarhet og gjennomføringskraft – stem Høyre!

Ordførerkandidat Ingvill Dalseg