Vil stanse barnehageutbygging: – Det er alarmerende