River Høgmo – og flytter barna til nedlagt barnehage