Under onsdagens kommunestyremøte fortsatte den evig lange debatten om hvor man skal plassere den nye brannstasjon i Oppdal sentrum.

Tre alternativ ble heftig diskutert mellom politikerne; Arealet i Vikavegen ved elva Ålma, de tre tomtene mellom Russervegen og Inge Krokanns veg, og alternativet "Klokkesvingen" mellom idrettsbanen og Sagtunet.

Etter mye diskusjon og gruppemøter lå det til slutt igjen to forslag på bordet. Dette var rådmannens tilråding om å legge brannstasjonen i Vikavegen og Senterpartiets forslag om å bruke arealet i Klokkesvingen.

Et flertall av kommunestyret gikk for rådmannens tilråding. 14 representanter stemte for Vikavegen - Ap, to fra Høyre, to fra Venstre, KrF og Sigmund Fostad (Uavhengig). Et mindretall på 11 støttet forslaget til Sp om lokalisering i Inge Krokanns veg.

Splittet kommunestyre

Kyrre Riise (V) var den første som tegnet seg på talelisten under møtet. Han mente det beste alternativet ville være de tre tomtene mellom Inge Krokanns veg og Russervegen. To av disse tomtene er privateid og vil koste syv millioner kroner å kjøpe ut.

Arkitekten la fram et forslag om å gå for dette alternativet, men forslaget falt med seks stemmer.

Senterpartiet ville følge ønsket til Trøndelag brann- og redningstjeneste om å plassere stasjonen i Klokkesvingen på friområdet ved idrettsanlegget.

- Vi føler at dette er riktig plassering. Det vil være gunstig for samordning mellom etatene. Det er samtidig viktig at vi ivaretar sikkerheten til myke trafkanter i området, sa Arne Braut (Sp).

Advarte mot å bruke friområde

Arbeiderpartiet var enig med rådmannen om lokalisering i Vikavegen.

- Sjelden har en sak vært så grundig behandlet, så nå er det på tide å ta en avgjørelse. Jeg ble glad da jeg leste rådmannens tilråding. Jeg mener dette er den beste løsningen, mente Trond Mesloe (Ap).

Også Hans Bøe (V) mente Vikavegen var den beste lokasjonen. Han var sterkt uenig med Senterpartiet om å bruke deler av friområdet ved idrettsanlegget.

- Jeg vil advare mot å ta et jafs av friområdet i sentrum, så da står vi igjen med Vikavegen som det beste alternativet, sa Bøe.