Vaktformidling.no AS ble i dag begjært konkurs i Sør-Trøndelag tingrett etter ønske fra hovedaksjonær. Dette skriver selskapet i en epost til sine kunder og samarbeidspartnere.

Advokat John Aksel Stav er oppnevnt som bobestyrer og første møte i konkursboet er i følge brevet fra Vaktformidling.no neste torsdag.

Det opplyses at vakttelefonen vil bli betjent inntil videre.

I samme epost opplyses det at selv om Vaktformidling.no AS nå slås konkurs er man allerede i gang med å planlegge oppstarten av et nytt selskap.

Her skal Stein Bjørgen, Odd Erik Forbregd og Asbjørn Liberg ha en sentral rolle.

Selskapet tok i forkant av møtet i tingretten kontakt med Oppdal kommune for å få hjelp til å betale skatteregningen på 300.000 kroner.

Henvendelsen måtte behandles politisk og neste kommunestyremøte er ikke før 25. oktober.

Det var Skatt Midt-Norge som leverte inn konkursbegjæring til skifteretten.