Det er nettstedet Aktuell Sikkerhet som skriver at både selskapets styreleder og daglige leder Kenneth Selvåg trekker seg fra sine roller. Det samme gjør styremedlemmene Asbjørn Johannes Liberg og Roger Mogstad.

Kåre Mathias Moen, som eier 52 prosent av Vaktformidling.no, er ifølge Brønnøysundregistrene igjen som eneste styremedlem. De siste ble kunngjort torsdag denne uken. Mogstad og Selvåg eier halvparten hver av de øvrige aksjene.

Alle fire står med navnet sitt på søknaden til kommunen, og denne er datert så sent som 22. september.

– At vi trekker oss skyldes uenigheter i styret, svarer Kenneth Selvåg til Aktuell Sikkerhet fra Vaktformidling.no sin telefon.

– Vi jobber her fortsatt, men kommenterer ikke noe mer før etter at vi har vært i skifteretten kommende tirsdag.

Tirsdag neste uke skal konkursbegjæringen fra Skatt Mitt-Norge behandles.

Selskapet har søkt om økonomisk bistand fra Oppdal kommune, denne søknaden skal behandles i kommunestyre 25. oktober.

Selvåg vil ikke svare på om man tar sikte på å starte opp ny drift dersom dagens selskap blir slått konkurs.

Dersom det skjer vil det kunne bli en utfordring for det nye selskapet å få godkjennelse for vakt- og kursvirksomhet slik de gjør i dag.