I følge berammingslisten til Sør-Trøndelag tingrett må de ansvarlige i Vaktformidling AS møte i retten fordi Skatt Midt-Norge har begjært selskapet konkurs. Dette skal skyldes manglende innbetaling av skatt.

Rettsmøtet som er fastsatt til 26. september gjelder behandling av konkursbegjæring og det er snakk om konkurs ved offentlig rekvirent. Det er satt av en halv time til møtet.

Største aksjonnær i selskapet er Kåre Mathias Moen, daglig leder og styreleder er Kenneth Selvåg.

Ved oppstarten i 2008 hadde selskapet forretningsadresse i Dovre, i dag har selskapet forretningsadresse i Oppdal.

Det er registrert 88 ansatte i selskapet i følge proff.no. Her blir det også opplyst at selskapet hadde en omsetning på over 3.2 millioner i 2015, men at underskuddet i bedriften var på 288.000 kroner før skatt. Det er ikke oppført tall eller regnskap for 2016.

Når Opdalingen ringer regnskapsfører for mer informasjon får vi beskjed om at nummeret ikke lenger er i bruk.

Daglig leder og styreleder Kenneth Selvåg avviser at selskapet er i ferd med bli slått konkurs.

Selvåg opplyser at man "kommer til enighet" og vil ut over dette ikke kommentere saken.

Han vil heller ikke bekrefte eller avkrefte hvorvidt rettsmøtet i tingretten som er berammet vil finne sted.

Etter at avisa tok kontakt med daglig leder skal selskapets kunder ha mottatt en e-post med informasjon om situasjonen.

Her blir det bekreftet at "...Vaktformidling er stevnet for tingretten grunnet manglende innbetaling av skatt. Firmaet er i dialog med tingretten og skatteetaten. Dersom alt går som forventet så vil denne saken løses på forhånd og konkursbegjæringen bli frafalt."

Selskapets styre skal møtes denne uka for å diskutere saken.