Heltid/100%-stillinger innen helse - ingen tvil om at det er valg snart!

Jeg arbeider på sykehjemmet i turnus. Det er interessant, givende, men til tider også krevende. Det skal ytes god omsorg og pleie døgnet rundt, året rundt, uansett om det er mandag morgen eller julaften på kveld.

For noen år siden fikk vi anledning til å søke om utvidelse av stillingsprosent opp til 100 %.

Noen ønsket full stilling, andre økte litt, mens noen var fornøyd med den prosenten de hadde.

Selvfølgelig er vi i KrF enige i at de som ønsker full stilling og har kompetanse skal få tilbud om det.

Samtidig er det svært viktig at det er en valgfrihet til å ha en stillingsprosent som passer hver enkelt. Da tror jeg også at vi greier å stå lenger i jobben.

Kirsti Voll, for Rennebu KrF