Det som NTE ikke vil snakke om

Bedre tilbud og lavere priser høres ut som et fantastisk konsept, også når det gjelder fiber. Men når noe høres for godt ut til å være sant, er det som regel for godt til å være sant. Slik er det også med løftene som kommer fra NTE til innbyggerne i Oppdal og Rennebu. Det er nemlig noe de ikke vil snakke om.

Og det de ikke vil snakke om, er hva store aktører gjør med mindre aktører - over tid. Vi har sett det så mange ganger. Først presser de seg inn i et marked som alt er godt dekket med å tilby det samme som finnes der fra før. For å komme seg inn i markedet, dumper de prisene – gjerne på et litt dyrt produkt som kundene egentlig ikke trenger og egentlig ikke har råd til.

Dette presser den som er der fra før, til å sette ned prisen på sine produkter for å svare. Og så satser den store aktøren på at større muskler og større krigskasse skal få den lille aktøren til å gi opp til slutt. Da tilbyr gjerne den store aktøren å kjøpe den lille.

Og så er det deilige monopolet gjenopprettet. Og hva er det første den store aktøren gjør da, etter å ha skaffet seg full kontroll? Jo, prisene settes opp, gjerne litt ekstra, for å ta igjen det man har «gitt bort» gjennom krigen om kundene.

Vi vet ikke hvordan NTE tenker, men vi tror de tenker omtrent slik. De vil gjerne ha full kontroll. De prøvde å kjøpe Vitnett, men lykkes ikke. En del av strategien da var å finansiere oppkjøpet med å sette opp prisene til Vitnetts eksisterende kunder etter å ha kjøpt seg kontroll.

Vi tror fiberkundene i Oppdal og Rennebu skal tenke seg godt om nå.

De skal for det første gruble litt på hvorfor en aktør som ennå ikke har sørget for full dekning i kjerneområdet sitt, velger å satse millioner av kroner på bortebane i område der det ligger fiberkabler fra før.

Så skal de gruble på om dette er fornuftig bruk av samfunnets ressurser. NTE er offentlig eid. Skal skattebetalernes penger gå til å legge doble fiberkabler i Rennebu og Oppdal, mens NTE samtidig ber om offentlige midler for å legge fiber til de mange tusen kundene som ennå ikke har det, i sitt hjemmeområde?

Så skal de tenke grundig over om de syns det er fint at det skal graves grøfter over veier, plener, fortau og oppkjørsler på nytt, der det er gravd ned fiberkabler fra før, for at NTE skal få fotfeste i Oppdal og Rennebu, slik at de kan skvise ut den lokale aktøren som i mer enn 20 år har tjent lokalsamfunnet i regionen?

Vitnett har tatt ansvaret for bredbåndsutviklingen i Oppdalsregionen. Vi har samarbeidet lokalt, og store verdier er skapt direkte og indirekte. Alt er ført tilbake til kundene og kommunen.

Da NTE mislyktes med å kjøpe opp Vitnett, var vår vurdering at dette ville ha medført dyrere, ikke billigere, tilbud til kundene i regionen. Normalprisen på NTEs pakke er 1259 kroner, langt over det våre gjennomsnittskunder betaler for sine tjenester.

Og vi tilbyr en servicegrad, oppfølging, lokal tilknytning og tilhørighet og kvalitet vi er superstolte av. Vår kundeservice er lokal, vi er til stede med kundesenter i både Oppdal og Rennebu. Det sikrer kundene god hjelp når de trenger dette. Og det har en enorm verdi for lokalsamfunnet, vil vi påstå.

Det er alt dette NTE ikke vil snakke om. De tåkelegger det viktige i saken, og de prøver seg med en frekkis gjennom prisdumping som kun har ett mål for øye: å presse Vitnett i kne.

Det NTE ikke vil snakke om, er at det å grave doble fibergrøfter er sløseri med samfunnets penger, miljømessig skadelig og bortkastede penger. Og når NTE forteller en historie om at våre kunder får et dårligere tilbud, samtidig som deres pakker de siste månedene har manglet TV 2-kanalene på grunn av en eviglang konflikt med kanalen om senderettigheter, er det egentlig ganske frekt. Men bevisste forbrukere lar seg jo ikke lure så lett.

Og dersom det virkelig er ønsket om økt konkurranse som driver NTE, har vi et forslag både til dem og alle de andre store aktørene i Fiber-Norge: La oss åpne nettene, slik at konkurransen kan handle om hvem som tilbyr det beste innholdet og service til riktigst pris, - og ikke om å grave doble grøfter og sløse med samfunnets penger. Da kan alle som vil, levere hva de vil, gjennom Vitnett sin fiber i Oppdal og Rennebu, og tilsvarende gjennom NTE sin fiber i nordfylket.

Men da må NTE først sørge for at alle innbyggerne i kjerneområdet deres får fiber til husveggen. Der er det et stykke igjen, som kjent.