Sør i Trøndelag bygger NTE fiber i områder hvor det allerede eksisterer fiber. Dette er sløseri med samfunnets penger, og dette forsinker utbyggingen av fiber på Innherred.

Det kan umulig være rett at kommunalt eide NTE bygger doble fibernett i kommuner der andre har bygd før, i stedet for å sikre at alle i kjerneområdet deres får tilgang på fiber.

I Trøndelag har den store bredbåndsutviklingen blitt koordinert i et godt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Mange lokale bredbåndsselskaper er etablert, og de er eid direkte eller indirekte av kommunene.

Men vi må prioritere å inkludere alle som ikke har fiber i dag, heller enn å drive det som kalles overbygging av eksisterende nett, slik NTE nå planlegger i Rennebu og Oppdal. Heller enn å starte overbygging av fibernett i allerede utbygde områder sør i fylket, burde de ha fullført samfunnsoppdraget hos eierkommunene sine.

Å legge parallell fiber er sløseri med samfunnets penger. Til slutt er det uansett kunden som må betale prisen for den ekstra kabelen. Dette er ikke bærekraftig på noen måte – særlig ikke i en tid hvor landsdelen skriker etter arbeidskraft. Ressursene må brukes smart og der det trengs, ikke på dobbeltarbeid og gravekaos i allerede utbygde fiberområder.

Det snakkes om at flere parallelle nett gir valgfrihet og konkurranse. Vel, omsorgen for kundenes valgfrihet burde først handle om at alle ble inkludert. De som ikke har fiber i NTEs kjerneområde, har ikke mulighet til å velge i det hele tatt.

Og konkurransen burde handle om innholdet som fibernettet skal levere, ikke om priskrig mellom doble nett som ligger oppå hverandre.

I tillegg erfarer vi at de nord i fylket må stille på Bygdefiberdugnad, samt at kommunene må bidra med offentlige støttemidler, mens sør i fylket tilbyr NTE gratis fiberinnlegg og halv pris på abonnementene.

Kommunene og bransjen i Trøndelag har et stort ansvar. Den enorme økningen i digital avhengighet og datatrafikk under pandemien har bevist hvor nødvendig det er med en robust bredbåndsinfrastruktur.

Digital sikkerhet krever også mer av infrastrukturen enn vi før har trodd, det har Ukraina-krigen illustrert. Bredbåndsnett er ikke bare for underholdning og næring, det har også et soleklart sikkerhetspolitisk aspekt.

Om Trøndelag skal kunne utvikle nye arbeidsplasser, bør man tenke på samme måte som med strømnettet: Bygg robust fiberinfrastruktur uten kapasitetsbegrensninger tilgjengelig der folk bor. Da legger man godt til rette for bosetting og arbeidsplasser, skoledrift og næringsutvikling i hele fylket.

Vitnett ønsker å fortsette med investeringer i vår region for å bygge fiber til de som mangler det.

Vitnett ønsker ikke å gi bort ressurser i en priskrig mot NTE og deres planer om dobbelt graving i Oppdal og Rennebus sentrumsområder.