140 000 trøndere nyter godt av lynraskt fiberbredbånd og den prisbelønte tv-løsningen fra Altibox. Det vil Vitnett nekte fastboende og hytteeiere i Oppdal og Rennebu tilgang til.

Helt siden NTE begynte å bygge ut fiber til trønderne for snart 18 år siden, har ambisjonen vår vært at vi skal tilby fiber til hele Trøndelag. Det skal vi komme i mål med, sammen med gode partnere.

Når Vitnett nå argumenterer med at NTE bør holde seg unna utbygging i de områdene hvor de selv har kunder, vil de i realiteten nekte folk å velge et annet tilbud enn det de selv leverer. Det tror vi gjør kundene til den tapende parten.

Vi er skjønt enige med daglig leder i Vitnett, Stig Otto Strand, som mener det er uhensiktsmessig å grave enda flere fibergrøfter i områder hvor det allerede fins fiberbredbånd.

Men dette kan ikke i seg selv være en god nok grunn til å unnlate å gi fastboende og hytteeiere muligheten til å få den hastigheten og stabiliteten på fiberbredbåndet som de har behov for. Det må altså være unntak fra hovedregelen.

Når vi vurderer hvor vi skal bygge ut fiber, ser vi i første rekke på behov og lønnsomhet i områder som ikke har fiber fra før, eller hvor tilbudet rett og slett ikke er godt nok. Vi gjør altså begge deler - til beste for innbyggerne.

Konkurranse er både sunt og naturlig, og i dette tilfellet blir kvaliteten bedre. Vi ser også at Vitnett tar konkurransen på alvor når de møter oss på Berkåk gjennom å la kundene her betale det halve av kundene på Oppdal, der de er alene.

Per i dag har vi to ulike modeller for fiberutbygging; den rent kommersielle og såkalte bygdefiberløsninger. Bygdefiber gjør at mange flere får fiber og er et spleiselag mellom private husstander, det offentlige og NTE.

Initiativet kommer som oftest fra innbyggerne eller en kommune, og vi har levert 150 slike prosjekter til 30 000 trøndere. Bare i år får 3200 trøndere tilgang gjennom denne modellen. I bygdefiberprosjekter bidrar gjerne innbyggerne på dugnad; for eksempel med å grave grøfter; uansett om prosjektet er i norddelen eller sørdelen av fylket vårt.

NTE er til stede i hele Trøndelag, og vi har hele Trøndelag som kjerneområde. Stikk i strid med det Stig Otto Strand skriver, blir ikke utbyggingen på Innherred forsinket av at vi bygger ut fiber andre steder i Trøndelag. Vi er en stor aktør, og vi har mer enn god nok kapasitet til å bygge fiber flere steder samtidig.

Hadde det vært opp til oss, hadde vi bygd ut fiber i et enda raskere tempo. Vi har tatt til orde for at myndighetene skal bruke enda mer penger på spleiselaget for å sikre at alle får raskt. Beregninger vi har gjort, viser at alle i Norge kunne fått fiberbredbånd i løpet av de neste årene hvis myndighetene hadde bevilget 4 milliard kroner.

NTE har systematisk bygd ut fiber til trønderne i snart 18 år, og vi har over 140 000 fornøyde brukere.

Så fornøyde er de faktisk at Altibox-samarbeidet vi er en del av, har Norges mest bredbånds- og tv-kunder og er i ferd med å bli landets største TV-distributør.