Fastlegeordningen og tilgjengelig legevakt

Oppdal Arbeiderparti mener at en velfungerende fastlegeordning og tilgjengelig legevakt er selve bærebjelken i den kommunale helsetjenesten, og er opptatt av gode arbeidsvilkår for fastlegene og en trygg og tilgjengelig legevaktordning.

Venstres kommunestyregruppe lurer på hva det var med forslaget deres i kommunestyremøte den 17. mars, om ekstra turnuslege, som var en dårlig løsning.

Oppdal Arbeiderparti ser ikke på dette som en dårlig løsning, men det er en utfordring å hive seg på et benkeforslag med økonomisk konsekvens med grunnlag på saksutredning i lokalavisa. Kommuneloven sier at kommunedirektøren har utredningsplikt på økonomiske saker for å få et godt grunnlag for vedtak.

En turnustjeneste består av 1 år i sykehus og ½ år i kommunehelsetjenesten. Det betyr at det ikke vil være mulig å få tilsatt en ekstra LIS1lege (tidligere kalt turnuslege) før i september. (Dette ble bekreftet av lege under orientering i Utvalg for Helse og Oppvekst)

foto
Magni Øveraas (Ap)

Oppdal Arbeiderparti er kjent med at kommunedirektøren har bestilt en faglig utredning av hele legeordningen, der også LIS1 er en del av utredningen.

I kommunestyremøte den 5. mai vil derfor Arbeiderpartiet be kommunedirektøren om en hurtig utredning på saken slik at kommunestyret får mulighet til å sette av midler allerede i budsjettreguleringen nå til våren. Da vil vi ha LIS1 lege på plass fra september i år.

Oppdal Arbeiderparti tar situasjonen på alvor, noe vi er sikker på at alle partier gjør, og vi avventer den faglig utredningen og vil handle ut i fra den.

Magni Øveraas

Oppdal Arbeiderparti