Joda, som gruppelederen i Senterpartiet nylig påpekte i lokalavisa er vi godt økonomisk rustet for fremtiden her i Oppdal. Men er vi rustet for dagen i dag?

Vi i Venstre lurer på hva det var med forslaget vårt i kommunestyret 17 mars, om en ekstra turnuslege, som «styringspartiet» syntes var en «dårlig løsning. Et tiltak som raskt ville straffe seg»? Minner om at dette forslaget har en årlig prislapp på 600.000,- og er et grep som legene selv innstendig ber om for å avlaste den pressede situasjonen.

Oppdal Kommune hadde et mindreforbruk på hele 35 millioner(!) i 2021, og legene varsler om en legekrise. Da er det helt naturlig for oss i Venstre å agere på dette ved første anledning. Det er direkte uansvarlig å ikke ta disse signalene på alvor.

Nå sier også legene i avisa OPP at de savner at kommunestyret ser alvoret i situasjonen. Det er mange i kommunestyret som gjør det allerede. Da vi foreslo en ekstra turnuslege fikk vi støtte fra KrF, Høyre, Mdg og SV. Neste gang håper vi på enstemmighet.

Det stemmer ikke at dette tiltaket tømmer sparegrisen slik Ola Husa Risan antydet, sparegrisen er fortsatt tjukk og god. Vi bør heller spørre oss om hvor dyrt det blir å la være?

Hva skjer den dagen krisen er et faktum? Den dagen vi ikke har nok leger til innbyggerne våre? Den dagen vi ikke har legevakt? Den dagen er varslet og er nå faktisk rett rundt hjørnet. Vi sliter med å få nye leger hit, og vi sliter med å beholde de vi allerede har.

På helsenorge.no står det at det kun er 12 ledige plasser hos fastlegene våre, og flere av legene er i ferd med å forsvinne til andre kommuner. Med dette bakteppet er «vi venter og ser» en særdeles dårlig strategi.

Vi er så heldige at vi kan kalle oss en innlandskommune i vekst. Oppdal har 80-90 flere innbyggere nå enn vi hadde i fjor, og vi har som mål å vokse enda mer. I tillegg har vi sagt ja til å ta i mot 140 flyktninger. Det er klart vi skal hjelpe mennesker på flukt. Men har vi nok leger til å greie det?

Alt dette blir ikke bare en utfordring med en legetjeneste som står i kne, det blir et akutt problem. Det er Oppdal kommune som har det overordnede ansvaret for helse- og omsorgstjenestene til alle som oppholder seg eller bor i bygda vår. Vi må huske at kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt.

Så er det klart vi skal ha både stabil og solid drift av kommunen vår. Vi har en dyktig kommunedirektør som med sin solide stab sørger for nettopp det. Vi politikere er valgt inn som ombudsmenn for alle og skal sette saker på dagsorden når det trengs. Og nå trengs det! Vi må løfte blikket fra den voksende kontoutskriften og sette grep.

Styringspartiet er dessverre på autopilot i denne saken, og fremstår heller som SParepartiet. Spørsmålet blir om prinsippet om å sette tæring etter næring i denne saken gjør at vi sparer oss til fant?

Kommunestyregruppa i Oppdal Venstre