Vi i Venstre har hatt flere møter med de som er ansvarlige for å passe på hverdagshelsa vår, de dyktige legene våre. De er akkurat like tydelige som legene i resten av landet, noe må gjøres med fastlegeordningen.

Det har skjedd mye de siste 30 årene her i landet. Det er ikke sikkert legen er en mann, som i tillegg er tilgjengelig 24 timer i døgnet, grunnet en hjemmeværende pliktoppfyllende allestedsværende trebarnsmor og doktorfrue. De har rett og slett blitt som oss andre, de ønsker en normal arbeidshverdag, noe de selvfølgelig aldri får med legevakter og underbemanning. Det de derfor ønsker seg er en «tilnærmet» normal arbeidshverdag, høyere er faktisk ikke kravet.

70% av de som har tilbakelagt seks år på universitetet, klare for å ivareta dine og mine helsebehov, er også tildelt et annet ikke bagatellmessig ansvar. De er kvinner og skal føde og fore opp neste generasjon i tillegg. Det må de gjøre uten en altoppofrende hjemmeværende, barnepassende mann, som står med utslåtte armer og rødrutet kjøkkenforkle på trappa, med middagen klar. Dette må vi rett og slett ta inn over oss.

Vi har en legevaktordning her i bygda som er på grensen til uforsvarlig, grunnet legemangel. Vi har leger som forsvinner til nabokommuner med bedre arbeidsvilkår. Vi har nyutdannede leger som velger å ikke komme hjem til bygda når de ser hvordan forholdene er. Overraskelsen var stor da vi etter klare råd og ønsker fra legene selv foreslo å ansette en ekstra turnuslege nå i september, og dette møtte bred motstand. Det tiltaket ville hjulpet betydelig, og legene sier også at de har veiledningskapasitet nok.

I vår naivitet trodde vi at drøyt 300.000 for å avhjelpe situasjonen, i kjølvannet av flere titalls millioner i overskudd, var plankekjøring. Det tilsvarer ikke stort mer enn prisen av en dugelig bruktbil. Vi hadde en forventning om at et såpass akutt og godt dokumentert behov, som i tillegg ivaretar noe så viktig som helsa til egen befolkning skulle bli møtt med litt mer handlekraft enn det vi opplevde i siste kommunestyremøte. Ingen har lyst til å besøke ei legevakt som er bemannet med en god og tykk sparegris laget i rosa porselen.

Vi kom oss raskt etter skuffelsen, og satset på bedre uttelling i neste forslag. Utenforskap er et forholdsvis nytt ord i språket vårt, trist men sant. Det moderne samfunnet vårt, på tross av trygghet, god økonomi, og velferdsordninger skaper utenforskap i stort monn. Dette igjen gir tapt livskvalitet, psykisk sykdom, uførhet og mye annen elendighet. Dette er noe som virkelig må opp i bevisstheten hos oss alle. Det er med bekjempelse av utenforskap som med mye annet - tidlig innsats er viktig.

Derfor ønsket vi i Venstre, etter tydelig ønske fra de unge selv, å utvide åpningstida på ungdomsklubben til også å gjelde lørdager. Forslaget var å bevilge 200.000 til «lørdagsåpen ungdomsklubb». Et rusfritt lavterskel tilbud for ungdom er et viktig grep i forebygging av utenforskap. Overraskelsen ble også denne gangen stor når den rosa porselensgrisen nok en gang gikk av med seieren.

Vi i Venstre er de første til å innrømme at kommuneøkonomi må være forutsigbar og handlingsplanstyrt. Gode og ryddige prosesser er viktig når vi skal skalte og valte med våre felles olje- og skattepenger. Men, vi må ikke glemme at vi i all vår ryddighet og soliditet, en og annen gang bare må «hive oss rundt». Disse to forslagene var tuftet på tydelige og akutte behov - da burde det ikke være nødvendig med salting og modning av pengene på kistebunnen før bruk. Vi kan vel alle være enige om at disse behovene ikke forsvinner med vårsnøen.

Vi i Venstre kommer ikke til å la noe av dette gå i glemmeboka. Det er en flott og solid kommuneøkonomi i Oppdal for tiden, og den skal vi selvfølgelig ivareta. Vi kommer derfor til å foreslå begge disse tiltakene på nytt ved første anledning og håper resten av kommunestyret støtter oss da.

Hilsen kommunestyregruppa i Oppdal Venstre

Ingrid Husdal Dørum

Elisabeth Hals

Haakon Nordseth