«Vi føler han tramper på oss grunneiere ved stadig å fremheve samenes interesser på bekostning av våre. Nordseth har sagt at han vil at «Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen skal legges til grunn». Det betyr rent matematisk at samene kan øke reinsflokken sin fra 1600 rein til 2500 rein. Et slikt forslag vil true vårt næringsgrunnlag. Derfor gjør det oss utrygge.» sitat slutt.

Det er frisk lesing for en lokalpolitiker å oppdage at Oppdal sin største grunneier er på jakt etter spilleren og ikke ballen - og jeg selv er spilleren ! Akkurat nå er jeg glad jeg veier 102 kg, er en del av et stødig lag, og har vært ute en vinterdag før.

Det dere føler dere trampet på av - og som dere i tillegg mener truer eksistensgrunnlaget deres, er et enstemmig kommunestyrevedtak fremsatt av Senterpartiets egen Odd Arne Hoel, vedtatt 27.01.2022 - ja enstemmig.

Her er utskrift fra protokollen i kommunetyresak 22/4 - 27.01.2022 «Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen»

Forslag fra SP v/ Odd Arne Hoel

2. Inngrepskartet og rapporten ( Kunnskapsgrunnlaget ) legges til grunn ved rullering av Kommuneplan for Oppdal og ved behandling av reguleringsplaner, og nye tiltak innenfor, eller som påvirker beiteområdene i Trollheimen………. Sitat slutt

Hele kommunestyret mener med dette at kunnskapsgrunnlaget er et godt verktøy for å ivareta rammebetingelsene for ei pressa tradisjonell beiteenæring ( det vil si dere ) og ei sårbar sørsamisk reindrift.

I klartekst - Ja takk - begge deler.

Jeg avslutter med et sitat fra et av mine innlegg i OPP.

«Vi må huske at det som virkelig får oss til å bite negler - ikke er feil reinsdyr på feil sted til feil tid. Det er den reelle frykten for at neste generasjon lar fjøset stå tomt, eller setter snøscooteren i garasjen, og henger lassoen på veggen.»

Det står jeg fortsatt for!

Haakon Nordseth

Oppdal Venstre