Tautrekking om ny reindriftslov: Slik ble de enige

foto