Et enstemmig kommunestyre støtter rådmannens innstilling om å bevilge penger til Oppdal IL i forbindelse med investering av tråkkemaskin for bruk i Kåsen skianlegg.

Idrettslaget innvilges et tilskudd på 300.000 kroner og et rentefritt lån på 300.000 kroner. Pengene finansieres ved bruk av infrastrukturfondet, og lånet nedbetales over en periode på maks ti år, og avdragene tilbakeføres til fondet.

- Jeg vil gi rose rådmannen som ser problematikken med tråkkemaskiner i området. Det er en kostnad å frakte tråkkemaskinene til Snøhetta IL til Kåsen. Med mye kunstsnø som skal skyves ut i løypa blir dagens maskiner for små, sa Arnt Gulaker (Ap).

Forrige uke påpekte Ståle Flotten i anleggsgruppa i snølagringsprosjektet hvor viktig det er at de får på plass egen tråkkemaskin.

- Logistikkmessig hadde det vært mye bedre å ha en egen tråkkemaskin i Kåsen. Det blir en liten avkrok når man skal transportere maskinene fra andre steder i Oppdal, sa Flotten til Opdalingen.