For å lette dugnadsarbeidet med tidlig snøproduksjon i Kåsen skal anleggsgruppa i snølagringsprosjektet grave ut rørgater og sette opp fire nye tårn ved snølageret.

- Per dags dato har vi lange rørgater med små tårn, som vi må flytte på jo større snøhaugen blir. Dette arbeidet er for tungvint, så vi håper dette vil lette snøproduksjonen til vinteren, sier Ståle Flotten i anleggsgruppa til Opdalingen.

De nye tårnene som kommer opp har større kapasitet og vil bli stasjonære.

- Har dere kontroll på årets skisesong i Kåsen?

- Ja, det håper vi. Det er en god stund til vi åpner, men vi håper å få kjørt ut snøen til lørdag 4. november, sier han

Denne uken kom også nyheten om at Oppdal Idrettslag vil kjøpe ny tråkkemaskin for å preparere skiløypene i Kåsen. I dag leier de tre tråkkemaskiner av IL Snøhetta, og disse blir kjørt til Kåsen ved behov.

Oppdal Idrettslag ski - og skiskyting har sendt søknad til kommunestyret om å få 300.000 kroner i kommunalt tilskudd og det samme beløpet gjennom et rentefritt lån. Slik kan de finansiere en tråkkemaskin til 655.000 kroner.

- Logistikkmessig hadde det vært mye bedre å ha en egen tråkkemaskin i Kåsen. Det blir en liten avkrok når man skal transportere maskinene fra andre steder i Oppdal, sier Flotten.

Ståle Flotten i anleggsgruppa i Oppdal Idrettslag ski - og skiskyting. Foto: Arkivfoto