Pårørende til en beboer i en av de kommunale boligene som skal selges, reagerer på taksten, som de mener er alt for høy i forhold til størrelse og standard.

Opdalingen har tidligere omtalt planene til Oppdal kommune om bygging av nye utleieboliger i Luvegen 9, som delvis skal finansieres ved salg av flere eksistrende utleiebiligene.

Denne prosessen har vært vanskelig for enkelte av de som i dag bor i de utleieboligene som kommunen nå skal selge.

De som bor i disse boligene fikk frist til nyttår med å kjøpe leiligheten de bor i til takst.

Avdelingsleder bygg Eirik Kvål i Oppdal kommune kunne fortelle at ikke alle som har fått tilbudet har evne til å kjøpe.

I følge Kvål ønsker kommunen at leilighetene legges ut til salg før sommeren.

Samtidig kunne Kvål bekrefte at «ingen vil bli satt på gata».

Likevel har situasjonen skapt uro hos noen av de som bor i de kommunale boligene, og som ikke har mulighet til å kjøpe leiligheten de bor i dag, hvor de ha bodd i mange år.

Takst på 950.000

De pårørende til en av leieboerne har tatt kontakt med Opdalingen fordi de reagerer på kommunens håndtering av saken, og ikke minst den taksten som er satt.

Hverken beboeren eller de pårørende vil å stå fram i avisa, men ønsker å få fram at situasjonen er vanskelig og at de som pårørende er bekymret.

De kan ikke forstå at det er satt en takst på nesten en million kroner på disse små leilighetene, som ikke er blitt pusset opp på mange år.

– Denne prisen er alt for høy i forhold til standarden, mener de pårørende.

De to byggene i Mogopsvingen, som begge inneholder to leiligheter, ble bygd på slutten av 70-tallet.

De pårørende viser til at det er veldig lytt mellom leilighetene, og at det er behov for et omfattende rehabiliteringsarbeid med blant annet utskifting av vinduer og oppussing av bad.

Inviterer til å ta kontakt med kommunen

De forteller at flere av de som bor i disse leilighetene kan ha ulike former for utfordringer, som blir vanskeliggjort av den situasjonen som har oppstått når kommunen har valgt å selge leiligheten der vedkommende har bodd i over 20 år.

– Dette skaper stor utrygghet og usikkerhet også for oss pårørende, forteller de.

Vi spør Eirik Kvål om kommunen kunne håndtert denne saken på en annen måte.

– Det er vanskelig å si, men vi har fått et oppdrag om å selge disse boligene, og vi i byggadministrasjonen kjenner ikke til den enkelte beboers diagnoser eller spesielle behov.

Han legger til at alle er invitert til å ta kontakt med kommunen for å drøfte kjøp og eventuelle spesielle utfordringer.

–Når det gjelder taksten så er den satt av en upartisk takstmann, men hva leilighetene vil gå for hvis de ikke kjøpes av de som bor der i dag, bestemmes av markedet, avslutter Kvål.

Det betyr av prisen kan bli både lavere og høyere hvis leilighetene legges ut på det åpne markedet.