Kommunen har en utfordring med flere nedslitte boligeiendommer, og i 2015 la rådmannen i Oppdal fram en sak for kommunestyret der det ble vurdert mulige løsninger for å fornye kommunens utleieboliger.

Det ble vurdert riving av både Oppdalshallen, Vikenhuset, Ospvegen 3 og 6 og Luvegen 9 for å benytte tomtene til nye og flere biliger.

I budsjettet for 2018 er det satt av 11,2 millioner kroner til det nye leilighetsbygget med åtte nye leiiligheter, som skal erstatte det gamle boligbygget i Luvegen 9 som skal rives.

Selger kommunale boliger

- Det er satt av midler i budsjettet, men det nye leilighetsbygget i Luvegen er planlagt fullfinansiert ved salg av andre kommunale boliger og husbanktilskudd, forteller avdelingsleder bygg Eirk Kvål til Opdalingen.

Det er fire leiligheter Mogopsvingen og en enebolig i Roseringen som nå skal selges.

- I tillegg er to leiligheter på Tågvollan solgt tidligere, og her står allerede 1,77 millioner avsatt til det nye leilighetsbygget, forteller Kvål.

De som bor i de kommunale boligene som nå skal selges fikk frist til nyttår med å kjøpe leiligheten til takst.

- Jeg har ikke helt klart status per i dag, men jeg vet at noen ønsker å kjøpe og også har evne til å finansiere kjøpet, sier Kvål.

- Andre ønsker å kjøpe, mens det er fortsatt er uklart om de har evne til å kjøpe.

Han forteller videre at noen fortsatt sitter på gjerdet, og andre igjen har de ikke hørt fra.

Blir ikke satt på gata

- Tanken vår er å få solgt ganske kjapt, med overtakelse i løpet av sommeren.

- Alle som bor i disse leilighetene har tre måneders gjensidig oppsigelse, men vi garanterer at ingen vil bli satt på gata, sier Kvål.

Han forklarer at kommunen vil være behjelpelig med alternativ bolig til de som ikke klarer å skaffe seg annet bosted på egenhånd.

I følge Kvål har alle som bor i disse leilighetene blitt orientert om prosessen, og kommunen har hatt møter med flere av leietakerne for å bistå

- Vi har også utvidet fristen til enkelte som fortsatt vurderer muligheten til å kjøpe.

Kvål forteller at kommunen vil engasjere en eiendomsmegler til å foreta salget av de eiendommene som vil bli lagt ut på det åpne markedet.

Utlyser anbud på nytt leilighetsbygg

Kvål forteller at planleggingen av nytt leilighetsbygg i Luvegen 9 er litt forsinket, men at de likevel har tro på at de vil kunne få ut prosjektet på anbud før sommeren.

- Vi kommer til å tegne ut noen skisser på hva vi ønsker, med leilighetstype og areal.

I følge Kvål vil det bli totalt åtte leiligheter, med to tre-roms og seks to-roms, i det nye leilighetsbygget.

I dagens bygg som skal rives er det to leiligheter.

- Det er bare en av disse leilighetene som er i bruk, da den ene er avstengt på grunn av at standarden er så dårlig at den ikke kan brukes.

Han forteller at de har alternativ bosted til de som bor i Luvegen 9.

Kommunale leiligheter er et tilbud for å hjelpe de som har problemer med å skaffe egen bolig.

- Er dere ikke redd for å samle så mange innenfor denne kategorien i ett og samme bygg?

- Det stemmer at kommunens boligtilbud er tenkt som gjennomgangsboliger for vanskeligstilte, så ideelt sett skulle vi hatt leiligheter spredt rundt i ulike bomiljø for å unngå at vi får konsentrerte områder som kan oppfattes som "gettoer".

Kvål mener at det er vanskelig å få til slik spredt etablering av gjennomgangsboliger, da det vil bli langt mer kostbart.

- Husbanken er også klar på at de ikke ønsker at det bygges store leilighetsbygg tiltenkt vanskeligstillte, men da tenker de nok på boligblokker med langt flere boenheter enn her, forklarer Kvål.

Sentrale myndigheter fraråder også at barnefamilier plasseres i slike større leilighetskompleks.