Bygginga av ny E6 i Soknedal er nå i gang. En ny video viser hvordan vegen blir når den er ferdig.

- Nå braker det endelig løs i Soknedal. De første maskinene er allerede i gang, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Utgraving av masser nord for den kommende Soknedalstunnelen og arbeid med ei midlertidig bru over Sokna er det aller første som skjer. Det vil også bli arbeid helt i sørenden av anlegget med det aller første.

– Vi ber folk ta hensyn til skilting langs veg og byggeplasser for øvrig, sier Johnsen.

Sprenging utover høsten

- Det vil gå noe tid før det blir sprenging i anlegget. Når vi kommer i gang, vil vi varsle sprenginger med SMS. Vi kommer tilbake med mer informasjon om disse varslene når det nærmer seg, sier ass prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

Det vil bli to typer SMS-varsel.

1.Et varsel om stengte veger for trafikanter.

2.Et varsel om tunnelsprenging for naboer.

Sjekk videoen øverst i artikkelen.