Bobestyrer for konkursboet til Vaktformidling.no AS, advokat John Aksel Stav, forteller til Opdalingen at det er nesten ingenting i boet av verdi som han kan selge videre.

- Det som er av verdi er hjemmesiden, telefonnummeret som er godt kjent, noen klær og walke-talkier. Boet har ikke mulighet til å videreformidle eller selge gamle kontrakter.

Ved konkursen ble alle avtaler som selskapet har inngått annullert og det er ingen i Vaktformidling.no som for eksempel har lov til å rykke ut på alarmer til verken private eller firmakunder.

Bobestyrer skal i møte med ledelsen av det konkursrammede selskapet i torsdag ettermiddag, men etter det Opdalingen kjenner til har boet ingen intensjoner om å tre inn i videre drift.

Flere intereserte

Konkursboet ble torsdag formiddag kontaktet av en interessent som ville se på muligheten om man kunne fortsette driften, om ikke annet for en kort stund. Denne personen skal ikke være fra Oppdal.

I Oppdal ble et nytt vaktselskap stiftet onsdag kveld, dette får Opdalingen bekreftet av styremedlem Asbjørn Liberg.

Målsettingen for det nye selskapet vil være å ta over kapasiteten i markedet som nå oppstår ved at Vaktformidling.no forsvinner.

Må starte med blanke ark

Dette selskapet kan likevel ikke automatisk ta over inngåtte avtaler med verken firma- eller privatkunder eller øvrige samarbeidspartnere.

Det nye selskapet må nå innhente tillatelser og autorisasjoner, samt samarbeidsavtaler på selvstendig grunnlag.

Bobestyrer Stav forteller at arbeidet med å skaffe dette tilveie allerede skal være i gang.