- Bra næringsforeningen setter trykk på veistandarden

Gimse, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg på befaring på Nerskogveien i fjor. Foto: Privat