I en foreløpig rapport fra konsulentselskapet PwC blir det foreslått å legge ned Drivdalen oppvekstsenter for å frigjøre ressurser til den kommende eldrebølgen.

Politikerne i Oppdal har bestilt utredningen og rapporten, et arbeid det er avsatt en million kroner til.

OPP har omtalt rapport-utkastet i flere artikler, første gang tirsdag morgen.

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen reagerer sterkt på oppslaget og artikkelen som kom tirsdag på nett og i papirutgaven samme dag.

– Saken om en uferdig rapport har mildt sagt skapt fryktelig mye støy, innledet ordfører Elisabeth Hals før hun ga ordet til kommunedirektøren i innledningen av kommunestyremøtet.

– Saka er svært uheldig. Det første er lekkasjen. Dette var et internt, uferdig dokument og saken har skapt fryktelig mye støy, sa Ole Bjørn Moen.

Den foreløpige konsulentrapporten ble lekket til lokalavisa, den ferdige rapporten skal etter planen legges frem på nyåret.

Det skjer etter innspill enhetsledere, strategisk ledergruppe og enhetsleder i kulturhusforetaket har fått anledning til å komme med.

– Spekulativt

Moen sa at alle som mottok den foreløpige rapporten fikk uttrykkelig beskjed om at dokumentet var internt og skulle behandles konfidensielt.

– Jeg reagerer på selve lekkasjen, det er spekulativt av OPP å legge ut rapporten, sa Moen.

Han leste fra tekstmeldinger han hadde mottatt fra en bekymret rektor Beate Lauritzen etter at OPP hadde bedt henne om en kommentar.

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen leste opp tekstmeldinger fra en bekymret rektor ved Drivdalen oppvekstsenter for kommunestyret. Foto: Per Ole Aalberg

«Det var ikke lett å komme på jobb i dag», siterte Moen fra tekstmeldingen Lauritzen sendte tirsdag da de første artiklene stod på trykk.

Moen fortalte også at han hadde henstilt lokalavisa om å ikke trykke innhold fra den foreløpige rapporten.

– På tross av  min informasjon om at dette var en foreløpig rapport som var gjenstand for faktasjekk, valgte de å publisere, sa Moen, og fortalte at det har kommet 8–10 innspill til utkastet som vil bli tatt høyde for før den ferdige rapporten legges frem for kommunestyret på nyåret.

Nevnte ikke oppvekstsenteret

Kommunedirektøren bekreftet blant annet at forslaget fra PwC om å slå sammen Pikhaugen og Høgmo ville bli tatt ut i den ferdige rapporten, etter innspillsrunden.

Moen bekrefter overfor OPP etter sitt innlegg at bakgrunnen for det er at kommunestyret allerede har bestemt seg for å bygge ny Høgmo barnehage og rehabilitere Pikhaugen barnehage.

Moen sa ikke noe om forslaget om å legge ned Drivdalen oppvekstsenter også vil bli tatt bort i den endelige rapporten da han var på talerstolen.

Moen svarer slik på spørsmål til OPP om skolekuttforslaget også blir endret:

– Nei, for faktasjekken vi har gjennomført går på at det er rett antall medarbeidere som er oppgitt og at PwCs vurderinger er gjort på rett grunnlag. Kommunestyret har vedtatt at begge barnehagene skal bestå, derfor har vi gitt innspill om at forslaget om å slå de sammen endres, sier Moen, og legger til:

– PwC har kommet med sine faglige vurderinger om hvordan det skal drives bærekraftig og det skal bestå.

– Skaper frykt og uro

Kommunedirektøren opplyste videre at han har klaget inn OPP til Pressens faglige utvalg (PFU) for brudd på pressens etiske retningsinjer, Vær Varsom-plakaten.

Også ordfører Elisabeth Hals er orientert om klagen.

– Vi ønsker at PFU skal vurdere artikkelen opp mot Vær varsom-plakaten, og spesifikt punkt 1.4. hvor det står at avisene skal ha en samfunnsrolle som er riktig. Og jeg oppfatter at dette er motsatt. Det skaper frykt og uro, og det spres usannheter fra en midlertidig rapport, sier Moen.

Avviser kritikken

Redaktør Per Roar Bekken sier følgende om kritikken fra kommunedirektøren:

– Jeg skjønner at kommunedirektøren synes det er uheldig at innholdet i en rapport blir kjent før kommunedirektøren vil at det skal skje. Vurderingen om publisering er nok gjort mer av hensyn til innbyggerne og ansatte i Oppdal kommune enn hensynet til ledelsen av Oppdal kommune.

Bekken mener det er riktig å publisere innhold fra en foreløpig rapport, når dette også understrekes i artiklene:

– Oppdal kommune bruker en million kroner på en rapport som skal foreslå effektiviseringstiltak i en kommune som har 1300 personer på lønningslista. Da mener vi det er viktig, selv i en tidlig fase, å trekke fram tiltakene som foreslås. Slik får innbyggere og ansatte innsyn i en prosess som får stor betydning for alle som bor i Oppdal. Det mener vi absolutt er en del av samfunnsoppdraget for en lokalavis.

– Kunne dere ikke ventet på den endelige rapporten på nyåret?

– Mulig det. Men det er også interessant å finne ut hvilke element som plukkes vekk i en prosess, eller justeres underveis, og hvor et konsulentselskap mener det er mest penger å spare - før det har gått gjennom en siling hos kommunedirektøren.

Usannheter og uro

– Skaper ikke dette unødvendig uro?

– Jo, lokale nyheter kan skape usikkerhet. Men dette skaper også debatt, samfunnsengasjement og gir innsyn i viktige beslutninger for alle som bor i kommunen. At det skjer tidligst mulig er en fordel for lokaldemokratiet, selv om det ikke er ønskelig for kommuneadministrasjonen. At lokalaviser skaper støy for norske kommunetopper er et sunnhetstegn. For innbyggerne tror jeg åpenheten skaper mer engasjement enn usikkerhet, i hvert fall hvis vi skal tolke kommentarene som kommer fra folk rundt Drivdalen skole.

– Dessuten tar vi den nye ordføreren på ordet. Hun har lovt mer åpenhet og mer gjennomsiktighet i forvaltningen. Det er et godt utgangspunkt.

– Sprer dere usannheter?

– Nei, vi har sitert fra rapporten og jeg håper da virkelig ikke at PwC sprer usannheter. Vi refererte fra rapporten, fikk kommentarer og tok forbehold.

Bekken er undrende til punktet Moen henviser til i Vær varsom-plakaten og som kommunedirektøren mener OPP har brutt.

– Nå avventer vi Pressens Faglige Utvalg sin vurdering av om klagen skal behandles eller ikke. Så får vi ta det derfra.