FAU-lederen om nedleggelsesfare: Forbereder seg på skolekamp