Blir du sint, irritert eller frustrert av lokale politikergodtgjørelser? Har du selv stilt opp som kandidat til kommunevalget?

Etter 12 år i kommunepolitikken gir jeg meg. Det er også en av grunnene til at jeg nå ønsker å sette fokuset på godtgjørelsene lokalt. Ingen kan ta meg for at jeg kjemper saken for egen vinning, jeg kjemper saken for de som kommer etter meg fordi jeg er opptatt av at vi fortsatt skal ha et sterkt og levende lokaldemokrati. Godtgjøring er en ørliten del av den kampen, men en kamp jeg hadde ønsket det var større rom for å diskutere.

Det er ikke pengene som leder innbyggerne til lokalpolitikken, men et sterkt, felles samfunnsengasjement. Det ligger en rekke krav og plikter til deg som blir innvalgt både som fast representant og som varareprsentant til kommunestyret. Du skal i løpet av en 4-årsperiode lese deg gjennom flere tusen sider sakspapir, du skal stille forberedt i møter lokalt, regionalt og av og til nasjonalt. Du sitter på vegne av innbyggerne i hele kommunen og det er forventninger til alt du foretar deg.

En av de største truslene mot lokaldemokratiet er at lokalpolitikere i økende grad utsettes for hat og trusler. En undersøkelse gjort på oppdrag fra PST beskriver omfang og funn som en svært negativ utvikling av alvorlige trusler og trakassering mot politikere. Sånn har det blitt. Likevel og heldigvis velger fortsatt folk å engasjere seg. Men varsellampene må gå i hele samfunnet når stadig færre stiller seg til disposisjon for demokratiet.

I Rennebu er det bare 3% av de stemmeberettigede som stiller til valg i 2023. Ved valget i 2019 stilte 70 personer på liste i Rennebu, mens i år var det bare 60. Dette går feil vei, og vi har en massiv jobb foran oss for å snu trenden. Det bør være i alles interesse å bevare et sterkt lokaldemokrati og vi lever i ei tid som med all tydelighet viser at vi ikke skal ta det for gitt.

I mine 12 år i lokalpolitikken har både kommunedirektør/rådmann og ordfører vært de lavest betalte i sine roller i regionen, sist oppsummert av Avisa Sør-Trøndelag i en sak fra 18. oktober 2022. Rennebu kommune har hatt en ordførerlønn på 8,5 G i alle mine 12 år i lokalpolitikken. Fra mai 2023 ble folketrygdens grunnbeløp(G) økt med 6,4%, Rennebu kommune har ingenting med det å gjøre, men det førte til et hopp for ordførerlønna som igjen gir utslag på de øvrige godtgjørelsene for folkevalgte i kommunen.

Det betyr for eksempel at du som kommunestyrerepresentant får ca 1000 kr for å lese 300 sider sakspapir i fritida di, sitte på møte fra 19.00 og utover kvelden, vi har ved flere tilfeller sittet til nærmere og av og til over midnatt. Si at du sitter 5 timer i møte, kanskje bruker du bare 5 timer på å sette deg inn i 300 sider sakspapir, da har du 100 kr timen for din innsats i lokalpolitikken på vegne av alle innbyggere. Min erfaring er at det går mer tid.

At politikergodtgjørelser diskuteres er bra, men husk:

· Det er særdeles lite betalt. Kostnadene du ikke ser er; alt du ofrer i hverdag og fritid, alt stress det medfører når du må ta igjen det tapte i jobbsammenheng fordi du har fravær knyttet til politiske oppdrag som du plikter å delta på, anstendige antrekk til møter, konferanser og representasjonsoppdrag kjøper du selv, all forberedelsestid for å kjenne deg trygg på sakene til behandling og til skriving av taler, innlegg, møteledelse osv er viktig og må prioriteres.

· Ordførerjobben er et verv du har 24/7, 4 år i slengen. Vervet kommer med forventninger, press og stress. Du blir fulgt med på, dine ord og formuleringer kan bli vridd og vrengt på. Telefonen fra en fortvilt grunneier eller en sliten pårørende kan komme både kvelder og helger. E-poster tikker inn til alle døgnets tider. Du jobber med «alt» og for noen er du «alt».

De dimensjonene av godtgjørelser vi har i Rennebu er totalt sett små, de aller fleste ofrer vesentlig mer enn de får i sitt verv som kommunepolitiker. Men samfunnsengasjementet er stort og sterk, derfor har vi fortsatt folkevalgte.

Tenk deg nøye om før du hamrer løs i CAPS LOCK mot en folkevalgt, tenkt deg nøye om før du nører opp under krevende saker med tabloide og forenklede budskap. Tenk deg nøye om - for hver eneste folkevalgt vi har er et helt vanlig menneske som deg og meg som prøver å gjøre sitt beste til det beste for lokalsamfunnet vårt og demokratiet. Det bekymrer meg sterkt at færre stiller til valg lokalt.

Hva vil du gjøre for at flere melder seg til tjeneste for lokaldemokratiet?

Marit Bjerkås, avtroppende lokalpoltiker