Det er umusikalsk å gi seg selv lønnsøkning, når andre må belage seg på innsparinger