Vår påstand er at vi i Oppdal har et robust samfunn og en robust infrastruktur, mye bedre enn tidligere. Folk kan ta utdanning og arbeide mer fleksibelt og geografisk uavhengig enn før.

Pandemien beviste dette med at «alle jobbet hjemme».

Felles for oss alle er at vi er helt avhengige av strøm, fiber og mobilinfrastruktur. Med denne samfunnskritiske infrastrukturen på plass kan vi bo og arbeide i hele Oppdal, ikke bare i sentrum.

Hvordan beskytte samfunnskritisk infrastruktur, - slik jobber vi i Vitnett:

1. God planlegging og dialog med grunneierne og andre kabeletater. Hensikten er at kabler i størst mulig grad samles i felles trase. I Oppdal har vi gjennom mange år praktisert slik koordinering mellom kabel-etatene. Vi unngår dobbeltgraving, vi sparer miljøet og reduserer ulempen for grunneierne.

2. God utførelse på kabelanlegget, – en tydelig kravspesifikasjon følger alle graveoppdrag. Dybder er beskrevet, anlegget skal gps-innmåles på åpen grøft, det skal legges kabelbånd, peiletråd osv. Trase skal dokumenteres i kart, både plassering i terrenget og anleggets dybde.

3. Kabel-eier må dokumentere anlegget. Strømkabler og fiberkabler er samfunnskritisk infrastruktur, og det stilles derfor strenge krav til kabeleierne. Kabel-anleggets koordinater og objekttyper må årlig rapporteres til myndighetene. Hensikten er å ivareta sluttbrukeren, og trygghet for at tjenestene er tilgjengelige for samfunnet.

4. Bruk av Gravemeldingstjenesten, - kabeletatene samarbeider om tjenesten. Når graving planlegges varsler graveentreprenør til denne tjenesten, og infrastrukturen vil påvises på stedet. Slik påvisning er normalt gratis for grave-entreprenør, dersom påvisning bestilles 1 uke før oppstart graving. Kabeleier betaler for dette oppdraget. NB: For kabeleiere er bruk av Gravemeldingstjenesten også en kvalitetssikring av kabel-anlegget. Om det viser seg at kabelanlegget ikke følger anleggeiers kravspesifikasjon mht dybde, som følge av endring i terrengprofil og/eller «slurv» ved etableringen, varsles kabeleier. Dette gjelder for Vitnett, Telenor og Tensio i Oppdal. Kabeleier kan da utføre utbedringer før en skade oppstår.

Fibernettene vil bli regulert på lik linje som strømnettet. Da åpnes fiber-nettet slik at flere kan levere tjenester over allerede nedgravde fiberkabler. Vitnett er positiv til slik åpning, vi unngår dobbeltgraving som skader miljøet og øker kostnadene for sluttkundene.

Vitnett oppfordring og ønske er derfor at vi fortsetter det gode samarbeidet lokalt, - med dyktige, lokale graveentreprenører og dyktige grunneiere. Vi lover å fortsatt stille strenge krav til utførelse og dokumentasjon av vårt fibernett.

Når alle tar felles ansvar for felles infrastruktur skaper det trygghet og robuste rammevilkår både for innbyggere, næringsdrivende og fritidsbeboere i området vårt.

Med ønske til alle om en fin senhøst, - helt fri for nye kabelskader.

Stig Otto Strand

Daglig leder Vitnett AS