Vi ønsker å komme med en uttalelse angående kabelbruddet ved Dørum onsdag i forrige uke.

Det skulle utføres opprensking av et bekkeløp som går mellom dyrket mark og en gårdsvei.

Entreprenøren som skulle utføre oppdraget var Oppdal maskinkompani.

Det ble i OPP-avisa skrevet at det foregikk opprensking av en grøft når uhellet skjedde.

Vi mener at rett skal være rett. Vi definerer ikke dette som en grøft, det er en bekk som til tider har stor vannføring ved regnvær og i vårløsningen.

Arbeidet som ble gjort var rensking av vegetasjon på begge sider av bekken og rensking av bunnen av bekken.

Det står også at maskinføreren traff på kablene når han var halveis ned!

Når det er skrevet slik høres det ut som han skulle lenger ned, dette stemmer ikke etter vår mening. Så vi støtter maskinføreren fullt ut når han sier han ikke gravde dypt.

Vi som grunneiere kan ikke 100 prosent garantere at kablene ligger på rett dybde, det har vi ingen forutsetning for å si noe om.

Vi har foretatt noen målinger. Fra toppen av kanten på dyrket mark og ned til kablene som krysser bekkeløpet måler vi 65 cm, det er fullt mulig disse går dypere lenger ut på dyrkamarka men det har vi ingen mulighet til å måle.

På hjemmesiden til eieren av fiberkabelen står det at fiberkabler skal legges 80-100 cm under dyrket mark.

Ifølge kabel-reparatørene på stedet den dagen uhellet skjedde, benytter fiberkabel-eieren trekkrørene til Telenor, på Telenor sine hjemmesider ser vi de opererer med minimum 100 cm under dyrket mark.

Dette er informasjon funnet på nett, så vi tar forbehold om det kan være feil.

Så får det være opp til andre å bedømme om kabelen ligger på rett dybde.

Det ville vært galskap å argumentere mot Strand sin uttalelse i OPP-avisa, der han argumenterer for føre-var-prinsippet når det skal graves. Det å benytte seg av kabelpåvisning ved graving bør gjøres.

Så det støtter vi fullt ut for å unngå uhell.

Men i dette tilfelle anser vel vi ikke dette som graving da det var rensking av et bekkeløp, men det blir vel et definisjonsspørsmål.

Vi har forstått det slik at det ikke er normalt for entreprenører å levere gravemelding eller benytte seg av kabelpåvisning ved rensking av bekker og grøfter.

Hvis normalen er slik ved rensking av bekker og grøfter, har vi full forståelse for at entreprenøren i dette tilfelle ikke benyttet seg av dette.

En annen ting vi bet oss merke i var mangelen av varselbånd/kabelbånd eller endring i strukturen av massene som ble rensket, det var ingen indikasjon på at det skulle ligge noe der!

Det er forferdelig lett å kritisere og være etterpåklok, og si at det burde vært gjort tiltak før slikt arbeid utføres.

Slike uhell har skjedd mange ganger tidligere og kommer nok dessverre garantert til å skje igjen.

Etter hendelsen onsdag er det grunneiere som har tatt kontakt med oss, de virker absolutt ikke overrasket over at dette kunne skje.

Flere har en formening om at rør og kabler ikke bestandig ligger så dypt som man helst skulle ønsket at de gjorde.

I ettertid er det lett å tenke hvor ømfintelig og skjørt samfunn vi lever i, vi har gjort oss avhengige av nedgravde kabler og rør, og når uhellet er ute så stopper det litt opp.

Dette innlegget er basert på våre meninger. Tar forbehold om eventuelle feil da vi ikke sitter inne med alle fakta og regler som måtte gjelde.

Med vennlig hilsen grunneierne,

Andrè Hansen

Øyvind Dørum