«Demokrati er ingen garanti for riktige moralske valg», skriver Helge Toftaker i OPP 07.02. Enig! Og det vil det aldri bli, så lenge det er mennesker som styrer. Likevel er demokratiet den styreformen vi skal forholde oss til i dette landet. Takk og pris for det! Og det er en styreform basert på tillit.

I et demokrati må vi ofte ta vanskelige moralske valg, og vi må veie ting opp mot hverandre. Hvem er best rustet til det på lokalt nivå? Jo, det er de på grasrota som er valgt til å sette seg inn i hver enkelt sak og som evner å hente inn kompetanse der det er nødvendig. Nemlig våre folkevalgte lokalpolitikere.

Større statlig styring av norske kommuners arealpolitikk kan nok for enkelte høres bra ut, men det kan føre til at lokal kunnskap, kompetanse og ulike dilemmaer ikke blir tatt nok hensyn til. Det vil på sikt svekke demokratiet og bli til hinder for de beste løsningene både lokalt og nasjonalt. Det er lokal styring og forvaltning av våre naturressurser gjennom generasjoner som har gitt oss det Oppdal som vi alle er så glade i. Slik må vi også ha det i framtida!

Lokaldemokrati er en rettighet vi har hatt lovfestet i snart 200 år. Helt siden 1837 har vi kunnet fryde oss over at hver stemme teller og hver kommune har sine demokratiske valgte politikere. Slike verdier er en del av vår politiske arv som vi kan føle enorm stolthet over. Kommunens innbyggere bestemmer ved at de har fått velge sine politiske representanter.

Når lokale politikere og andre nå tar til orde for at vi ikke skal fortsette å styrke lokaldemokratiet, men heller gi fra oss myndighet ned til Oslo så blir vi i Senterpartiet usikre. Er dette gjennomtenkt? Er det forankret? Har noen analysert eventuelle ringvirkninger av en slik politikk? Er det sånn at hvis vi ikke får flertall for vår politikk i kommunestyret så kan vi anke saken til Staten – fordi vi mener at vårt partis verdigrunnlag er overkjørt av lokaldemokratiet?

Og så til kommunepolitiker Tore Aasheim sitt innlegg i Adresseavisen samme dag. Her mer enn antyder han at «mange politikere har stemt for nedbygging av areal pga. bekjentskaper, og at administrasjoner har gått inn for dispensasjoner fordi man ikke orket omfattende saksbehandling».

Ikke bare er dette et spark til administrasjon og politikere i egen kommune, men det er også en oppsiktsvekkende mistillit til hele det demokratiske system.

Vennlig hilsen

Styret i Oppdal Senterparti