Åpent brev til folkevalgte i Rennebu og Oppdal

Som kjent har en familie på Nerskogen fått avslag på sin søknad der de ba om at datteren kunne få starte sin skolegang ved Midtbygda skole i Oppdal.

Nerskogen Grendalag ber om at kommunene går sammen og sørger for at at jenta kan få begynne på Midtbygda skole til høsten.

Det foreligger en samarbeidsavtale fra 2009 , og vi ber om at denne reforhandles bl.a. når det gjelder utgifter til skyss.

I og med at kommunegrensa deler grenda vår i to og nærskolen er nedlagt, er det helt klart behov for samarbeidsavtaler som forenkler dagliglivet for de som velger å bosette seg her. Arbeidsforhold ligger ofte til grunn for hva som er mest praktisk når det gjelder bosetting og valg av skole.

Avstand og værutsatt vei er en vesentlig faktor. Skal grenda fungere som boplass, må transport reduseres der en kan. I denne saken har mor sitt arbeid på Oppdal og hun kjører forbi Midtbygda på veg til og fra jobb. Det sier seg selv at det å få skoleplass på Midtbygda vil gi familien helt andre muligheter når det gjelder planlegging og utnytting av dagen, f.eks. ved at behovet for transport reduseres.

Nerskogen har stor betydning både for Oppdal og Rennebu med tanke på næring. Grenda har i senere år markert seg på kartet som et særdeles attraktivt sted for fritidsboliger.

Mange har påpekt at bosetting, altså ei levende grend er vesentlig for om et fritidsområde er attraktivt eller ikke. Samtidig har vi tro på at ordene «hele Norge i bruk», kan få større betydning enn vi aner framover når det gjelder bosetting generelt.

Vi forventer at kommunene legger til rette for at fjerde generasjons nerskogsbygg kan bosette seg i grenda. Generasjonsskiftet er allerede godt i gang, og i så måte er det viktige år framover.

Lignende skolesaker har løst seg før mellom Rennebu og Oppdal, og vi regner med at det vil løse seg denne gangen også.

Nerskogen 04.03.23

Nerskogen Grendalag