16 elever har søkt om å få gå skole utenfor Rennebu. Fem har fått ja