Ser i gårsdagens utgave av OPP at Nye Veier har fått beskjed om å utrede også utbedring langs eksisterende trase. Det skulle egentlig bare mangle. Hadde de gjort denne jobben skikkelig først hadde de kunnet spare et års forsinkelse og usikkerhet rundt trasevalg videre sørover fra Åshuset.

Ser og at samme utreder fortsatt er på ballen og kommer følgende skremmeskudd til fastboende langs dagens E6:

"Han understreket at en ny E6-trasé videre sørover fra Ulsberg ikke skal ha en standardreduksjon – som betyr firefelt og 110 km/t.

Det innebærer store inngrep også rundt dagens E6-trasé og Sivertsen mener det også vil innebære store kostnader med å etablere et fullverdig motorveialternativ med lokalveier og gangveier på denne strekningen."

Her viser "utrederen" at han ikke har skjønt meningen med utredning - at han ikke kan konkludere før utredningen er gjennomført!

Etter det jeg vet er bestillingen fortsatt 90 km/t fra Ulsberg og sørover. Det er i alle fall dette alternativet som først og fremst bør utredes på likeverdig måte, og sammenstilles med et ønsket alternativ fra Nye Veier til ny trasé og rasering av nærmiljø og kulturlandskap.

Svein Einar Stuen

(Innlegget var først publisert på Facebook)