Må utrede alternativ trasé, varsler kraftig E6-forsinkelse

foto