Må utrede alternativ trasé, varsler kraftig E6-forsinkelse

Veiarbeidet stoppet opp i vår, i verste fall gjenopptas ikke arbeidet på denne strekningen sør for Berkåk før i 2023. Foto: Johs. J. Syltern AS / OP