For ”alle barns beste” er å forholde seg åpent til fakta

Foto: Tore Aasheim