Jeg vil starte med å gi en politiker ros denne gang. Det er ikke så lett å være løs med superlativene for denne gruppen i disse dager, men heldigvis har vi lokalpolitikere som har både vett og meningers mot, og denne tilkommer Vegar Hyttebakk. Hans innlegg i Opp var det kvalitet over.

Etter min mening hadde han sett på forslagene som Nye Veier presenterte på sitt møte den 2. mars. Han hadde gode poeng når han landet på trasé vest. Det viktigste for Vegar var hensynet til sine sambygdinger som valgte han som tjener l lokalpolitikken. Så noen ord om det Nye Veier presenterte. Jeg vil skryte av den flotte skissen de har lagt fram for vestlig trasé. Veien ligger flott i terrenget og brua ved Kløfte ligger som en perle i landskapet. Vi forstår at hvis det velges 80 og 90 km fartsgrense her så vil kjøretida ikke ha noen  betydning. (Jeg har ikke helt skjønt hvorfor ikke veien her kan oppgraderes, men det er mitt problem tydeligvis). Vegar har også gode forslag på å sende veien utenom bebygd område. Ut i fra dette som har vært presentert tidligere i Opp, gir det svært god mening å sende trafikken vest da det også blir en form for gjenbruk. Den østlige presentasjonen fra Nye Veier skremmer meg. Den gir ikke mening. En forskrekkelig ødeleggelse av urørt natur, rekreasjonsområde, gårdsbruk, hyttefelt, beitemark og et område for ville dyr av forskjellige arter. Det er ikke et lite areal som skal dele Innset og Ulsberg.

Dessuten fikk vi ikke en skisse eller tegning av brua som visstnok må få en stolpe ned i Orkla. Høres det bra ut? Jeg kjenner terrenget og ser ikke noe vakkert i å skjemme ut området med ei fylling  og ei bru klin inn i jernbanebrua som feiret 100 år i høst. Den bør skjermes med lovverk fra Miljødirektoratet. Tursti til brua med gapahuk er også et populært turmål. Men nå kommer vi til «the missing link». Riksvei 3 kan umulig være tenkt ferdig samme hvilken trasé det landes på. Er det mulig å overse den mest trafikkerte transportåra mellom Trøndelag og Østlandet? Og ikke bare det men mellom Nåverdalen og Ulsberg skjer det svært ofte ulykker og uhell.  Myke trafikanter kan regelrett meies ned på den smale og svingete veien når store trailere kjører i kø. Når riksvei 3 skal samkjøres med E6 må ikke Innsetlia og tett bebyggelse være traseen de må gjennom. Det er ikke framtidsretta og slettes ikke trafikksikker vei. Det kan umulig være tvil om det.  Derfor kan en spørre seg hva tanken  til Nye Veier er her? Har de i hele tatt tenkt? Et veiprosjekt der to hovedveier skal krysse kan en vel ikke overse? Her må kommunen i Rennebu forlange at Riksvei 3 innlemmes i planen. Se på planen Sveinung Eithun har foreslått.  Det er nå det skjer i kommunen, så smi mens jernet er varmt. Ingun Rosten Larsen