Ble kommunestyret i Oppdal ført bak lyset når de vedtok å innføre Helseplattformen 15. desember 2022?

Kommunen skal bruke 21 millioner på dette. Sist uke har det vært oppstartsmøte for kommunene som skal innføre Helseplattformen. Samtidig ber Trond Utne administrerende direktør i Helseplattformen om at innføringen blir utsatt i enkelte kommuner. Nord i Trøndelag er innføringen utsatt i ett år.

Helsetilsynet har kommet med rapport som gir sterk kritikk mot både organisering, ledelse og gjennomføring.

Også Riksrevisjonen skal se på Helseplattformen og bebuder at kritikken blir svært alvorlig.

Ble kommunestyret ført bak lyset da Helseplattformen  ble vedtatt på budsjettmøtet 15.12.22 ?

Det var bare SV og AP  som stemte imot.

Det er kun Midt-Norge som har vedtatt å innføre Helseplattformen. Visjonen om ett journalsystem i hele landet er brutt. De andre helseregionene har et system som er utviklet for norske forhold, Dips arena. Et journalsystem som ikke en gang var med i anbudsrunden når Helseplattformen ble vedtatt innført.

For flere år siden kom rapporter fra Danmark og Finland om hvor lite egnet denne amerikansk utformede  Helseplattformen var for nordisk helsetjeneste. Den siste tida har advarslene haglet fra kompetente fagfolk blant annet i Adresseavisen og Klassekampen.

I vinter hadde kommunestyret besøk av en representant fra Helseplattformen som skulle forklare hvorfor 16000 meldinger mellom ST.Olav og kommunene hadde kommet bort. Meldinger om kontrolltimer og ikke minst prøvesvar som kan gjelde liv og død.

Likevel vedtok kommunestyret i Oppdal og innføre Helseplattformen mot AP opp Sv sine sine 5 stemmer! Forstå det den som kan!

Det kommer også mange meldinger fra fortvilte fagfolk på St.Olavs som bruker alt for mye ressurser på dette og som jobber seg syke.

St. Olavs har måttet utsette videre satsing på psykiatrien og bygging av nytt psykiatrisenter da store ekstrautgifter  iform av et ukjent antall milioner har påløpt.

Det sies at innføringen av Helseplattformen ikke kan reverseres fordi alt for mye midler allerede er brukt/investert. Dette er det vanskelig å tro på med så mange negative  tilbakemeldinger om Helseplattformen.

Saken om Oppdal kommune virkelig skal innføre dette ubrukelige fagsystemet bør taes opp igjen av det nyvalgte kommunestyret.

Oppdal SV Ingvild Vikan