Helseplattformen: Beklaget brevfeil og varslet utsettelse