Ordføreren vår stod rakrygget i rikskanalens beste sendetid og ba om flere verktøy for å kunne ta gode og langsiktige beslutninger til det beste for lokalsamfunnet sitt. Mot heter det. Mot og innsikt nok til å se egne begrensninger. Hun har vilje til å lytte til andre før hun tar beslutninger som berører ei hel bygd nå og fram i tid. Ordføreren, regnskapsføreren, trebarnsmoren og skimakerfrua innrømmet til og med at hun ønsket at noen førte tilsyn med hva hun fant på som politiker. Samvittighet og ansvar for eget samfunn heter det.

Vi registrerer at både Senterpartiet og Høyre er så skråsikker på egen kunnskap og dømmekraft at de ikke ønsker «utidig» innblanding fra andre når de skal ta viktige avgjørelser på vegne av befolkningen sin. Det er ikke mangel på mot hos de heller - eller kanskje vi skal kalle det overmot.

Kommunestyret består av vanlige folk som deg og oss - med forskjellig levd liv - bakgrunn og utdanning. Det er sjelden vi politikere med hånda på hjertet kan si vi har god greie på alle saker vi behandler. Det er lokaldemokratiets svakhet. Selv med flinke saksbehandlere i eget hus er det godt å ha ei kompetent «bakvakt» som følger med, kommer med gode råd, og vifter med det gule eller røde kortet når det trengs.

For nesten 25 år siden fikk Oppdal kommune besøk av miljøvernminister Siri Bjerke som viftet med det røde kortet. Hadde ikke hun dukket opp i grevens tid hadde et av landets flotteste kulturlandskap og seterdaler, Gjevilvassdalen, blitt bygd ned - helt opp på trappa av Gjevilvasshytta.

Vi i Venstre syntes det var greit at politisk utviklingsvilje og overmot ble stagget den gangen. Senterpartiet og Høyre er derimot tydelige på at de ønsker å ha begge hendene på roret uansett hvordan farvannet ser ut. Vi i Venstre og ordføreren vår syntes det er greit å slippe ombord losen når landskapet foran oss er skikkelig rufsete.

Det er ikke å vise mistillit til eget kommunestyre - eller å svekke lokaldemokratiet. Det er å kvalitetssikre de beslutningene en flokk glade amatører tar på vegne av en hel befolkning. Beslutninger som skal stå seg også for våre kommende generasjoner.

Hilsen oss i Oppdal Venstre