Tidligere i vinter ble en mye omtalt beiterapport for Trollheimen lagt fram. Denne  utløste sterke reaksjoner fra hyttenæringen. Både fra hyttenæringen og lokalpolitikerne, som forøvrig har hatt en felles agenda om økt hyttebygging, fikk disse fakta en dårlig mottakelse.

Jeg skal ikke uttale meg om andre områder enn Nerskogen, men der er det i alle fall fakta som kommer fram.  Området framstår som rasert med tanke på videre beitebruk.

Rapporten tar fram at det kanskje er ferdselen, og ikke akkurat selve hytta som er det største problemet. En annen ting som er et stort problem angående beiting er inngjerding av hyttetomtene. Reguleringsbestemmelsene gir klare retningslinjer angående inngjerding, men Rennebu kommune viser sterk motvilje mot å håndheve disse.

Når Rennebu kommune er kritisk til rapporten fordi den er for ensidig og lite balansert, blir jeg ikke særlig beroliget når de er enig med Rennebu Næringsforening.

De har nemlig satt ned ei arbeidsgruppe bestående av Jan Perry Lund, Trond Narve Stavne og Jakob Gunnes. Kanskje ikke mange som når opp til disse når det gjelder antall solgte hyttetomter ? Rapporten fra disse blir nok veldig «balansert» og lite «ensidig».

Stig Ove Rise