Ny rapport: Mener full hyttestopp ville være det beste

Nerskogen har fått flere hundre hytter siden årtusenskiftet, men er også kjerneområdet for tamreindriften i fjellregionen i Oppdal og Rennebu. Foto: Morgan Frelsøy