Oppdal KrF er usikker på om Oppdal Venstre misforstår noe når de snakker om en topptung etasje på den viktigste driftsbygningen.

KrF var med og støtta forslaget om at Oppdal kommune skal investere i å gjøre klar underetasjen ved tidligere Oppdal distriktsmedisinske senter, samt å renovere noe på eksisterende bygningsmasse i dette bygget.

Mye av tanken bak Oppdal Distriktshelsesenter (som er det nye navnet) er å legge til rette for «Ei dør inn», bare én inngang til en rekke tjenester innenfor kommunens helsetjenester.

Når det oppstår utfordringer i en medborgers liv, eller i en families liv, så kan det av og til være vanskelig å vite hvor en skal begynne å søke etter hjelp. Om en får samlokalisert en rekke tjenester i èt bygg, så vil det forhåpentligvis være en lavere terskel dersom man kan åpne den ene døra og spørre – kan noen hjelpe meg, hjelpe familien vår? Der vil det være både jordmødre, helsesykepleiere, folk med kompetanse på psykisk helse og rus med mere.

Oppleves dette topptungt?

Underetasjen er tenkt å utvikles til en sykepleierdrevet poliklinikk. Her vil allerede ansatte spesialsykepleiere i kommunen kunne samlokaliseres, og få et felles fagmiljø, og kanskje har noen av oss innbyggere behov for hjelp både fra en demenssykepleier og diabetessykepleier – og da er det også godt å kunne møte de på samme plass.

Vi vet også at det er, og har vært, vanskelig å få tak i legespesialister, da vil denne poliklinikken vil bli et godt supplement til fastlegen ved at vi kan få til desentraliserte tjenester f.eks. via ulik datateknologi – tjenester nær oss som også bor og oppholder oss i distriktet. Oppleves dette topptungt?

Å angripe ordføreren fordi han brenner for et fullverdig distriktshelsesenter, og fordi han er sterkt engasjert i temaet folkehelse oppleves nokså ufint fra Venstre sin side. Hadde det vært bedre med en ordfører som ikke hadde vært engasjert i folkehelse? Og hvorfor slik frustrasjon over at han ønsker gode, samlokaliserte tjenester til innbyggerne i kommunen?

Alle vet at god folkehelse er noe hele kommunen tjener godt på, på så mange vis, både i hjem og familie, men også arbeidslivet og den enkelte innbygger. Også Venstre burde nå ha lært at investeringer og drift er to helt forskjellige ting, denne leksa er økonomisjefen i kommunen særdeles tydelig på hver gang økonomiplanen blir lagt fram for oss politikere. Midler som er foreslått brukt på det nye distriktshelsesenteret kan dessverre ikke gi oss en eneste time ekstra bemanning hverken på sykehjem, i hjemmetjenesten eller i barnehagene.

Det forundrer oss at Venstre med så mange dyktige helsepolitikere ikke klarer å se at det går an å ha to tanker i hodet samtidig – både å tenke forebyggende i forhold til folkehelse, samtidig som en leter med lys og lykte for å kunne styrke bemanningen i sykehjem, hjemmetjenesten og barnehagene.

Oppdal KrF

Morten Olsen, førstekandidat/ordførerkandidat

Else Morken, kommunestyremedlem og leder av hovedutvalg for Helse og oppvekst