Vi starter ikke med å bygge en topptung etasje på den viktigste driftsbygningen