Svar til Kristin Olsen Kyrkjeeide: - Selvfølgelig må vi prioritere de minste!

Takk for at du løfter en viktig sak. Som politisk representant i samarbeidsutvalget på Midtbygda oppvekstsenter, og som mor til to barn i barnehage og småskole så kjenner jeg godt til barnehagelivet. De barnehageansatte er mine hverdagshelter!

De brenner for at barna skal ha gode, trygge og innholdsrike dager i barnehagen. De leker, trøster, og de løser konflikter. De planlegger og rapporterer, de lager mat og skifter bleier, og de samarbeider med andre faggrupper for å hjelpe de barna som trenger litt mer støtte.

Barnehagebarn er like ulike som oss voksne, og har ulike behov for støtte og trygghet. Dagens bemanningsnorm tar etter mitt skjønn ikke høyde for at de aller fleste nå starter i barnehagen som ettåringer (eller før), og at mange dermed behøver ekstra mye trygghet og varme for å få en god start på barnehagelivet.

Noen barn har i tillegg en indre sårbarhet, mens andre kommer fra utrygge hjem. Noen barn har faktisk de eneste ordentlig trygge og stabile voksenpersonene i livet sitt i barnehagen. Kan du tenke deg en viktigere rolle enn å være den voksne som virkelig ser disse barna?

Oppdal kommune er i gang med å innføre en samhandlingsmodell som heter «Sett i Oppdal», hvor det skal sikres at barn som man er litt ekstra bekymret for får god tverrfaglig oppfølging så tidlig som mulig. Innføring av dette arbeidet forutsetter god nok bemanning i barnehagen!

Vi i Oppdal Venstre ønsker en lokal bemanningsnorm som tar hensyn til at det er mange flere ettåringer i barnehagene, og at barnehagedagene er lengre enn 7,5 timer. Kanskje kan man løse noe av utfordringene med å øke antallet lærlinger i barnehagene, og slik sikre både framtidig rekruttering av arbeidskraft til barnehagene og at flere unge får en sjanse til å fullføre opplæringsløpet?

Vi håper at flere av partiene i Oppdal nå ser viktigheten av dette, og at vi kan samarbeide om å få styrket bemanningen i barnehagene.

Ingrid Husdal Dørum,

Oppdal Venstre