I OPP 7. november promoterte Arne Rønning vervet som folkevalgt. Jeg vil henge meg på.

Her er min “topp ti” over hva jeg mener du kan få ut av en periode i kommunestyret:

  1. Du blir bedre på dialog.

  2. Du kommer deg ut av komfortsona.

  3. Du merker at dine meninger betyr noe.

  4. Du blir mer ydmyk overfor jobben politikerne gjør.

  5. Du ser at du kan gjøre en forskjell, og at det ikke bare er en klisjé.

  6. Du støtter opp om at folkevalgtarbeid også er for deg som ikke føler deg som en politiker.

  7. Du bidrar inn i en større sammenheng, og det føles meningsfullt og viktig.

  8. Du får haket av en periode i kommunestyret på din “bucket list”.

  9. Terskelen din for å skrive i kommentarfelt blir høyere.

  10. Du blir bedre på å inngå kompromiss.

Har du ikke blitt spurt om å stå på noen liste, så ta kontakt med et lokalparti og si at du er interessert.

Bare gjør det!

Mari Rui Heiniger, uavhengig representant i kommunestyret